Test z Historii

Rosja w II poł. XIX wieku

Pytanie 1
Aleksander II wstępuje na tron w roku
Pytanie 2
Kiedy w Rosji przeprowadzono reformę uwłaszczeniową rok
Pytanie 3
Kiedy przyznano uniwersytetom rosyjskim autonomię rok
Pytanie 4
W którym roku weszła ustawa o ziemstwach
Pytanie 5
organizacje samorządu terytorialnego w których składzie zasiadała szlachta rosyjska, mieszczaństwo i chłopi to
Dalej