Powtórzenie: Rodzaje tlenków

Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.

Chemia, powtórzenie. 10 pytań.

Tlenek wapnia
Zasadowy
Tlenek cynku
Amfoteryczny
Tlenek chromu(VI)
Kwasowy
Tlenek magnezu
Zasadowy
Tlenek siarki(VI)
Kwasowy
Tlenek krzemu(II)
Obojętny
Tlenek manganu(IV)
Amfoteryczny
Tlenek węgla(II)
Obojętny
Tlenek azotu(IV)
Kwasowy
Tlenek żelaza(III)
Amfoteryczny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.