Pytania i odpowiedzi

Rodzaje tlenków

Pytanie 1
Tlenek wapnia
Zasadowy
Pytanie 2
Tlenek cynku
Amfoteryczny
Pytanie 3
Tlenek chromu(VI)
Kwasowy
Pytanie 4
Tlenek magnezu
Zasadowy
Pytanie 5
Tlenek siarki(VI)
Kwasowy
Pytanie 6
Tlenek krzemu(II)
Obojętny
Pytanie 7
Tlenek manganu(IV)
Amfoteryczny
Pytanie 8
Tlenek węgla(II)
Obojętny
Pytanie 9
Tlenek azotu(IV)
Kwasowy
Pytanie 10
Tlenek żelaza(III)
Amfoteryczny