Test z Chemii

Rodzaje tlenków

Pytanie 1
Tlenek wapnia
Pytanie 2
Tlenek cynku
Pytanie 3
Tlenek chromu(VI)
Pytanie 4
Tlenek magnezu
Pytanie 5
Tlenek siarki(VI)
Dalej