Rodzaje tlenków

Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.

10 pytań Strona 1 z 2 A-nobel-S
Dalej
Pozostała 1 strona