Pytania i odpowiedzi

Republika Francuska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zniesienie monarchii we Francji.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 854 razy
Pytanie 1
Połącz datę z wydarzeniem.
wrzesień 1792 r.
ogłoszenie Francji republiką
styczeń 1793 r.
egzekucja Ludwika XVI
lipiec 1794 r.
aresztowanie Maksymiliana Robespierra
Pytanie 2
Z którymi państwami Francja zaczęła toczyć wojnę w 1792 roku?
Prusy
Austria
Pytanie 3
Jak nazywało się stronnictwo, któremu przewodził Maksymilian Robespierre?
Jakobini
Pytanie 4
Ile osób straciło życie w okresie Wielkiego Terroru?
około 14 tysięcy
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Konsekwencją rewolucji francuskiej był drastyczny wzrost cen żywności oraz jej niedobór.
Prawda
W okresie rządu radykałów, aby trafić na gilotynę wystarczyło podejrzenie lub donos.
Prawda
Rewolucjoniści wprowadzili nowy kalendarz, który likwidował tydzień i na jego miejsce wprowadzał ośmiodniowy dzień pracy i jeden dzień odpoczynku.
Fałsz
Pytanie 6
Jak nazywał się specjalny rewolucyjny sąd, który rozstrzygał sprawy lojalności obywateli wobec rewolucji?
Trybunał Rewolucyjny
Pytanie 7
Które państwa weszły w skład koalicji antyfrancuskiej?
Austria
Prusy
Holandia
Hiszpania
Portugalia
Pytanie 8
Podaj rok uchwalenia nowej konstytucji po obaleniu rządu radykałów?
1795
Pytanie 9
Z ilu członków składał się nowy, rewolucyjny rząd i jaką nosił nazwę?
Powołany na mocy nowej konstytucji rząd składał się z
pięciu
osób i nosił nazwę
dyrektoriatu
.
Pytanie 10
Komu przysługiwały prawa wyborcze w świetle przepisów nowej konstytucji?
osobom płacącym podatki
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące nowej konstytucji.
Zniesiono prawo do własności.
Fałsz
Nowa konstytucja utrzymywała rozdział Kościoła od państwa.
Prawda
Kandydować na stanowiska mogli wyłącznie ludzie o dużym majątku.
Prawda
Zniesiono swobody działalności w przemyśle i handlu.
Fałsz