Pytania i odpowiedzi

Pierwszy rozbiór Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny i przebieg pierwszego rozbioru Polski.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 8806 razy
Pytanie 1
W jakich latach Stanisław August Poniatowski był królem Polski.
Objął rządy w wieku
32
lat, w roku
1764
. Abdykował 25 listopada
1795
.
Pytanie 2
Kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron polski była wspierana przez:
Katarzynę II Wielką
Pytanie 3
Jakie prawa kardynalne uchwalono pod naciskiem państw ościennych?
zachowanie wolnej elekcji
prawo do liberum veto
prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi
Pytanie 4
Kto był gwarantem praw kardynalnych?
Rosja
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Konfederaci barscy walczyli z wojskami królewskimi Rzeczpospolitej.
Prawda
Konfederacja barska została zawiązana przeciw Prusom.
Fałsz
Walki w obrębie konfederacji barskiej trwały cztery lata i zakończyły się klęską konfederatów.
Prawda
Po stronie konfederacji barskiej sprzymierzyło się w walce około 250 tysięcy osób.
Fałsz
Pytanie 6
Podaj rok zawiązania konfederacji barskiej:
1768
Pytanie 7
Jak zakończyło się dla konfederatów ich wystąpienie zbrojne?
emigracją jej członków
zsyłkami na Syberię
Pytanie 8
Kto był pomysłodawcą pierwszego rozbioru Polski?
Fryderyk II Wielki
Pytanie 9
W którym roku dokonał się pierwszy rozbiór Polski?
w 1772 roku
Pytanie 10
Jakie tereny w wyniku pierwszego rozbioru zajęła Austria?
południowa Małopolska
Pytanie 11
Jakie tereny w wyniku pierwszego rozbioru zajęły Prusy?
Pomorze Gdańskie (bez Gdańska i Torunia)
Warmię
Pytanie 12
Jakie tereny w wyniku pierwszego rozbioru zajęła Rosja?
ziemie białoruskie nad Dźwiną i Dnieprem
Pytanie 13
Założona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego szkoła mająca kształcić kadry oficerskie i urzędnicze to:
Szkoła Rycerska
Pytanie 14
O ile zmniejszyła się ludność Polski w wyniku pierwszego rozbioru?
o około 4 miliony
Pytanie 15
Jak nazywał się organ rządowy, powołany przez sejm rozbiorowy, mający na celu wspieranie króla.
Rada Nieustająca