Pytania i odpowiedzi

Epoka rycerzy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Życie i obowiązki średniowiecznego rycerstwa.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 6766 razy
Pytanie 1
Co było głównym zadaniem rycerzy?
obrona państwa
Pytanie 2
Wzorem i ideałem europejskiego rycerstwa był:
Roland
Pytanie 3
Kto uchodził za wzór polskiego rycerstwa?
Zawisza Czarny z Grabowa
Pytanie 4
Czy wszyscy rycerze mieszkali w zamkach?
nie
Pytanie 5
Jakie zasady narzucał rycerzowi kodeks honorowy?
prawdomówność
szlachetność
Pytanie 6
Uszereguj stopnie kariery rycerskiej zaczynając od początku drogi.
1
paź
2
giermek
3
rycerz
Pytanie 7
Ceremonia podczas której zostawało się rycerzem to:
pasowanie
Pytanie 8
Do zadań pazia należały:
usługiwanie rycerzowi
nauka zasad dobrego wychowania
Pytanie 9
W jakim wieku młodzi chłopcy mogli rozpoczynać szkolenie, dzięki któremu w przyszłości mogli zostać rycerzami?
7 lat
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie.
Kandydaci na rycerza mogli zostać giermkami około
14
roku życia.
Pytanie 11
Na którym elemencie wyposażenia rycerze najczęściej umieszczali herb rodowy?
na tarczy
Pytanie 12
Hełm posiadający ruchomą osłonę na twarz nazywamy:
przyłbicą
Pytanie 13
Jakie elementy otrzymywał rycerz w trakcie ceremonii pasowania?
pas i miecz
ostrogi rycerskie
Pytanie 14
Czy giermek towarzyszył rycerzowi w trakcie walk?
tak
Pytanie 15
Rycerz, który przegrał turniej tracił:
konia
zbroję