Pytania i odpowiedzi

Relacje Polski z sąsiadami

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1121 razy
Pytanie 1
Zaznacz państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej.
Polska
Czechy
Słowacja
Węgry
Pytanie 2
Z iloma państwami graniczy Polska?
siedmioma
Pytanie 3
Który z naszych sąsiadów jest największym partnerem handlowym?
Niemcy
Pytanie 4
Ile euroregionów znajduje się na terenie Polski?
szesnaście
Pytanie 5
Który z wymienionych krajów nie graniczy z Polską?
Łotwa
Pytanie 6
Zaznacz główne przyczyny nienajlepszych relacji polsko-białoruskich.
system sprawowania władzy na Białorusi
polityka Białorusi wobec mieszkających na jej terytorium Polaków
ścisła współpraca Białorusi z Rosją
Pytanie 7
W którym roku uregulowano przebieg granic pomiędzy Polską a Niemcami?
w 1990 r.
Pytanie 8
Połącz nazwę państwa z kolorem.
pomarańczowy
Niemcy
różowy
Czechy
błękitny
Słowacja
czerwony
Ukraina
zielony
Białoruś
żółty
Litwa
fioletowy
Rosja
Pytanie 9
W którym roku Litwa przystąpiła do Unii Europejskiej?
w 2004 r.
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
W czasie II wojny światowej Słowacja popierała działania III Rzeszy.
Prawda
Strefa Schengen to europejski obszar współpracy gospodarczej.
Fałsz
Polska nie posiada żadnych zamierzchłych sporów z Litwą.
Fałsz
Współpraca w zakresie euroregionów zakłada wspólne projektowanie przebiegu dróg i autostrad.
Prawda
Współpraca w zakresie euroregionów zakłada wspólne ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej.
Fałsz
Współpraca w zakresie euroregionów zakłada wspólne chronienie obszarów cennych pod względem przyrodniczym.
Prawda
Pytanie 11
W którym roku Ukraina ogłosiła niepodległość?
w 1991 r.