Pytania i odpowiedzi

Współczesne problemy Ukrainy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2747 razy
Pytanie 1
Jak nazywał się ukraiński prezydent obalony w 2014 roku?
Wiktor Janukowycz
Pytanie 2
Stolicą Ukrainy jest:
Kijów
Pytanie 3
Która część Ukrainy została przyłączona do rosji w 2014 roku?
Krym
Pytanie 4
Zaznacz surowce wydobywane na Ukrainie.
węgiel kamienny
rudy żelaza
rudy manganowe
uran
Pytanie 5
W jakich latach na Ukrainie trwała pomarańczowa rewolucja?
2004 - 2005
Pytanie 6
Największą rzeką Ukrainy jest:
Dniepr
Pytanie 7
W ukształtowaniu powierzchni Ukrainy dominują:
niziny
Pytanie 8
W której części Ukrainy dominują czarnoziemy?
na wschodzie
Pytanie 9
Zaznacz morza, nad którymi położona jest Ukraina.
Morze Azowskie
Morze Czarne
Pytanie 10
Co jest najwyższym szczytem Ukrainy?
Howerla
Pytanie 11
W którym mieście znajduje się cerkiew Podwyższenia Krzyża?
w Kijowie
Pytanie 12
Co jest walutą Ukrainy?
hrywna