Pytania i odpowiedzi

Ryby - kręgowce środowisk wodnych

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przystosowanie ryb do środowiska wodnego.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 14709 razy
Pytanie 1
Ryby są:
zmiennocieplne
Pytanie 2
Zaznacz cechy linii bocznej.
jest narządem czuciowym
znajduje się po obu stronach ciała ryby
Pytanie 3
Co jest narządem oddechowym u ryb?
skrzela
Pytanie 4
Czy wszystkie ryby są pokryte łuskami?
nie
Pytanie 5
Jaka substancja zwiększa opływowość ryb?
śluz
Pytanie 6
Połącz termin z definicją.
tarło
okres godowy ryb
ikra
jaja ryb
płetwa
narząd lokomocyjny ryb
mlecz
substancja zawierająca plemniki
Pytanie 7
Połącz płetwę z jej podstawowym przeznaczeniem.
ogonowa
napędzanie ciała ryby
grzbietowa
stabilizacja ciała
piersiowa
sterowanie
Pytanie 8
Zaznacz płetwy nieparzyste:
grzbietowa
ogonowa
odbytowa
Pytanie 9
Zdecydowana większość ryb jest:
jajorodna
Pytanie 10
Czy ryby opiekują się ikrą oraz potomstwem.
tak, niektóre gatunki
Pytanie 11
Które ryby odbywają wędrówki by odbyć tarło?
węgorz europejski
łosoś atlantycki