Pytania i odpowiedzi

Ekologia 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 5175 razy
Pytanie 1
strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne
biosfera
Pytanie 2
Sfera, w której zaznacza się działalność człowieka, lub część biosfery przekształcona przez człowieka
antroposfera
Pytanie 3
Nierównomierne rozmieszczenie populacji dzielimy na:
skupiskowe
losowe
Pytanie 4
jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami (symbioza) o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.
mutualizm
Pytanie 5
oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć także samodzielnie
protokooperacja
Pytanie 6
Typ zależności o charakterze symbiozy między dwoma lub więcej gatunkami, przy czym jeden z gatunków czerpie z tej zależności wyraźne korzyści, nie szkodząc pozostałym
komensalizm
Pytanie 7
forma współżycia dwóch organizmów, w której jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody
pasożytnictwo
Pytanie 8
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin
allelopatia
Pytanie 9
obecność i czynności życiowe jednego gatunku wpływają niekorzystnie na gatunek drugi, przy czym jest to relacja jednostronna tj. obecność tego drugiego gatunku dla pierwszego jest obojętna
amensalizm
Pytanie 10
Do nieantagonistycznych zależności w przyrodzie należą:
komensalizm
protokooperacja
mutualizm
Pytanie 11
Organizmy o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej w odniesieniu do czynników środowiskowych
eurybionty
Pytanie 12
Współdziałanie w czasie czynników środowiskowych, takie, że ich efekty mogą się wzajemnie potęgować lub znosić
synergizm
Pytanie 13
Organizmy o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w odniesieniu do czynników środowiskowych
stenobionty
Pytanie 14
rośliny, które przystosowane są do życia w warunkach dużego zacienienia to(...) a wymagające do swego rozwoju dużej ilości światła to (...)
skiofity heliofity
Pytanie 15
organizmy żyjące w niskich temperaturach
kriofile

Powiązane tematy

#ekologia