Test z Biologii

Ekologia 2

Pytanie 1
strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe, gdzie odbywają się procesy ekologiczne
Pytanie 2
Sfera, w której zaznacza się działalność człowieka, lub część biosfery przekształcona przez człowieka
Pytanie 3
Nierównomierne rozmieszczenie populacji dzielimy na:
Pytanie 4
jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami (symbioza) o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.
Pytanie 5
oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć także samodzielnie
Dalej