Pytania i odpowiedzi

Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Budowa i rozwój Gdyni i wpływ Eugeniusza Kwiatkowskiego na jej rozwój.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2041 razy
Pytanie 1
W którym roku rozpoczęto budowę miasta Gdyni?
w 1921 r.
Pytanie 2
W terytorium którego z państw znajdował się po I wojnie światowej Gdańsk?
był autonomicznym państwem-miastem
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
zaślubiny Polski z morzem
1920 r.
Eugeniusz Kwiatkowski został ministrem przemysłu i handlu
1926 r.
zakup dla Gdyni żaglowca "Dar Pomorza"
1929 r.
rozpoczęcie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
1937 r.
wybuch II wojny światowej
1939 r.
Pytanie 4
Jakim mianem określano Gdynię i jej port?
polskim oknem na świat
Pytanie 5
Jak wygląda herb Gdyni?
przedstawia dwie ryby na tle miecza
Pytanie 6
Zaznacz ośrodki przemysłu włókienniczego w II Rzeczpospolitej.
Białystok
Łódź
Częstochowa
Pytanie 7
Zaznacz ośrodki przemysłu maszynowego w II Rzeczpospolitej.
Lublin
Radom
Warszawa
Poznań
Pytanie 8
Ilu mieszkańców liczyła Gdynia przed wybuchem II wojny światowej?
120 tys.
Pytanie 9
Pod czyim nadzorem znajdował się Gdańsk?
Ligi Narodów
Pytanie 10
Kto wrzucił do Bałtyku pierścień podczas zaślubin Polski z morzem?
Józef Haller
Pytanie 11
Gdzie odbyły się zaślubiny Polski z morzem?
w Pucku