Test: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni

Strona 1

Pytanie 1
W którym roku rozpoczęto budowę miasta Gdyni?
w 1925 r.
w 1920 r.
w 1927 r.
w 1921 r.
Pytanie 2
W terytorium którego z państw znajdował się po I wojnie światowej Gdańsk?
był autonomicznym państwem-miastem
Szwecji
Rosji
Niemiec
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
wybuch II wojny światowej
1939 r.
rozpoczęcie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
1937 r.
Eugeniusz Kwiatkowski został ministrem przemysłu i handlu
1926 r.
zaślubiny Polski z morzem
1920 r.
zakup dla Gdyni żaglowca "Dar Pomorza"
1929 r.
Pytanie 4
Jakim mianem określano Gdynię i jej port?
polskim oknem na świat
polskim jedwabnym szlakiem
polską bramą handlu
polskim cudem morskim
Pytanie 5
Jak wygląda herb Gdyni?
przedstawia dwa łabędzie na tafli wzburzonej wody
przedstawia dwie ryby na tle miecza
przedstawia rybę na tle krzyża
przedstawia czerwonego gryfa na tle morza
Pytanie 6
Zaznacz ośrodki przemysłu włókienniczego w II Rzeczpospolitej.
Kielce
Łódź
Białystok
Lwów
Częstochowa
Pytanie 7
Zaznacz ośrodki przemysłu maszynowego w II Rzeczpospolitej.
Radom
Warszawa
Stalowa Wola
Poznań
Lublin
Jasło
Pytanie 8
Ilu mieszkańców liczyła Gdynia przed wybuchem II wojny światowej?
250 tys.
180 tys.
50 tys.
120 tys.
Pytanie 9
Pod czyim nadzorem znajdował się Gdańsk?
NATO
UNESCO
Ligi Narodów
Organizacji Narodów Zjednoczonych
Pytanie 10
Kto wrzucił do Bałtyku pierścień podczas zaślubin Polski z morzem?
Józef Haller
Józef Piłsudski
Eugeniusz Kwiatkowski
Roman Dmowski
Pytanie 11
Gdzie odbyły się zaślubiny Polski z morzem?
w Gdyni
w Pucku
w Kołobrzegu
w Ustce