Pytania i odpowiedzi

Sprawy Międzynarodowe - Dziś i Jutro

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdzian z działu "Sprawy Międzynarodowe" z podręcznika Dziś i Jutro wydawnictwa Nowa Era.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 15209 razy
Pytanie 1
Działania prowadzone przez władze na arenie międzynarodowej nazywamy
polityką zagraniczną
Pytanie 2
Osoba reprezentująca państwo za granicą, między innymi: utrzymuje kontakt z władzami danego kraju, rozwija przyjazne relacje, dba o współpracę
ambasador
Pytanie 3
Osoba odpowiedzialna za zapewnienie pomocy rodakom za granicą to:
konsul
Pytanie 4
W którym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych
1945
Pytanie 5
Polska przystąpiła do NATO w roku
1999
Pytanie 6
Ile państw członkowskich tworzy ONZ?
51
Pytanie 7
Jakie są zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych?
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
rozwiązywanie problemów w ramach współpracy międzynarodowej
ochrona praw człowieka
Pytanie 8
W którym roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali?
1951
Pytanie 9
Unia Europejska powstała w roku
1992
Pytanie 10
Gdzie podpisano Traktat pieczętujący utworzenie Unii Europejskiej?
w Maastricht
Pytanie 11
Do zadań Unii Europejskiej należą:
przeciwdziałanie konfliktom w Europie
promowanie wspólnych wartości i demokracji
wyrównywanie poziomów rozwoju państw członkowskich
wspieranie rozwoju gospodarczego, naukowego i technologicznego państw członkowskich
Pytanie 12
Zaznacz główne organy Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Rada Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Pytanie 13
Kto był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
Jerzy Buzek
Pytanie 14
Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa:
5 lat
Pytanie 15
W Parlamencie Europejskim zasiada
751 posłów