Fiszki

Sprawy Międzynarodowe - Dziś i Jutro

Test w formie fiszek Sprawdzian z działu "Sprawy Międzynarodowe" z podręcznika Dziś i Jutro wydawnictwa Nowa Era.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 15208 razy
Działania prowadzone przez władze na arenie międzynarodowej nazywamy
polityką zagraniczną
Osoba reprezentująca państwo za granicą, między innymi: utrzymuje kontakt z władzami danego kraju, rozwija przyjazne relacje, dba o współpracę
konsul
ambasador
ambasador
Osoba odpowiedzialna za zapewnienie pomocy rodakom za granicą to:
konsul
W którym roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych
1950
1945
1951
1947
1945
Polska przystąpiła do NATO w roku
2001
2004
1999
1996
1999
Ile państw członkowskich tworzy ONZ?
51
Jakie są zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych?
militarne wsparcie stref konfliktu w strefach spoza wpływu ONZ
wzajemna obrona państw przed ewentualnym atakiem
rozwiązywanie problemów w ramach współpracy międzynarodowej
ochrona praw człowieka
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
rozwiązywanie problemów w ramach współpracy międzynarodowej
ochrona praw człowieka
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
W którym roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali?
1949
1945
1953
1951
1951
Unia Europejska powstała w roku
1984
1978
1995
1992
1992
Gdzie podpisano Traktat pieczętujący utworzenie Unii Europejskiej?
w Monachium
w Maastricht
w Paryżu
w Kopenhadze
w Maastricht
Do zadań Unii Europejskiej należą:
militaryzacja regionów zagrożonych konfliktem w obrębie UE
nakładanie wysokich ceł dla towarów importowanych spoza państw UE
promowanie wspólnych wartości i demokracji
wspieranie rozwoju gospodarczego, naukowego i technologicznego państw członkowskich
przeciwdziałanie konfliktom w Europie
wpływanie i kontrolowanie nastrojów społecznych państw członkowskich
wyrównywanie poziomów rozwoju państw członkowskich
promowanie wspólnych wartości i demokracji
wspieranie rozwoju gospodarczego, naukowego i technologicznego państw członkowskich
przeciwdziałanie konfliktom w Europie
wyrównywanie poziomów rozwoju państw członkowskich
Zaznacz główne organy Unii Europejskiej
Rada Wojskowa Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sąd Najwyższy Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Kto był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012
Jerzy Buzek
Donald Tusk
Hanna Suchocka
Leszek Miller
Jerzy Buzek
Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa:
5 lat
4 lata
3 lata
6 lat
5 lat
W Parlamencie Europejskim zasiada
702 posłów
689 posłów
795 posłów
751 posłów
751 posłów