Pytania i odpowiedzi

Wojny z Rosją

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wojny z Rosją w XVI i XVII wieku, dymitriada.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3959 razy
Pytanie 1
W którym roku na tronie polskim zasiadł Stefan Batory?
w 1576 r.
Pytanie 2
Żoną Stefana Batorego była:
Anna Jagiellonka
Pytanie 3
Ile kampanii przeciw Rosji przeprowadził Stefan Batory w Inflantach?
trzy
Pytanie 4
W jakich latach toczyła się wojna polsko-rosyjska o Inflanty?
1577–1582
Pytanie 5
Jakim rezultatem zakończyła się wojna polsko-rosyjska?
Po początkowych sukcesach wojsk
rosyjskich
większość ziem została zajęta przez wojska
polskie
. W obliczu nieuniknionej klęski
Iwan Groźny
zdecydował się na zawarcie rozejmu. Podpisano go w roku
1582
w
Jamie Zapolskim
. Na mocy zawartych ustaleń Inflanty zostały
odzyskane przez Rzeczpospolitą
.
Pytanie 6
Zaznacz ważne miejsca wojny polsko-rosyjskiej o Inflanty.
Połock
Wielkie Łuki
Psków
Pytanie 7
Czym była dymitriada?
próbą zbrojnego wpłynięcia na tron carski przez polską magnaterię
Pytanie 8
W którym roku rozpoczęła się dymitriada?
w 1604 r.
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Stefana Batorego
1586
początek II dymitriady
1607
bitwa pod Kłuszynem
1610
hołd carów Szujskich w Warszawie
1611
Michał I Romanow carem Rosji
1613
Pytanie 10
Uszereguj chronologicznie władców Rzeczpospolitej.
1
Henryk Walezy
2
Stefan Batory
3
Zygmunt III Waza
4
Władysław IV Waza
Pytanie 11
Gdzie zawarto pokój polsko-rosyjski kończący konflikty między tymi państwami w pierwszej połowie XVII wieku?
Do zawarcia pokoju doszło w
Polanowie
w roku
1634
. Na mocy ustaleń Rzeczpospolita utrzymała ziemie
smoleńską, czernichowską i siewierską
. Rosja zobowiązała się również do wypłacenia odszkodowania a w zamian, król
Władysław IV Waza
zrezygnował z pretensji do tronu rosyjskiego.
Pytanie 12
Jak nazywa się słynny, ważący ponad 200 ton, pochodzący z roku 1735 dzwon obecnie wyeksponowany na placu koło Kremla?
Car