Pytania i odpowiedzi

W folwarku szlacheckim

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 3972 razy
Pytanie 1
Z kim Polska toczyła wojnę trzynastoletnią?
z Krzyżakami
Pytanie 2
W którym roku Polska odzyskała Pomorze Gdańskie?
w 1466 r.
Pytanie 3
W zamian za jakie wynagrodzenie chłopi świadczyli pańszczyznę?
możliwość użytkowania ziemi właściciela folwarku
Pytanie 4
Czym był lamus?
budynkiem gdzie składowano rzadko używane przedmioty
Pytanie 5
Do czego wykorzystywano cepy?
młócenia zboża
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Powodem powstawania folwarków był wzrost liczby ludności w Europie.
Prawda
Siedzibą szlachcica i jego rodziny, zlokalizowaną na terenie folwarku był dwór.
Prawda
Hierarchia szlachty polskiej była definiowana przez jej zamożność.
Fałsz
Od momentu odzyskania przez Polskę Pomorza Gdańskiego najważniejszym szlakiem transportowym stała się Odra.
Fałsz
W XVI wieku produkcja zboża w Polsce wzrosła dwukrotnie.
Prawda
Pytanie 7
Miasto, które najbardziej skorzystało na spławie rzecznym towarów był:
Gdańsk
Pytanie 8
Jak nazywał się statek służący do spływu zbóż rzeką?
szkuta
Pytanie 9
Jakie przepisy wprowadzono na mocy statutów piotrkowskich?
zakaz nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan
zakaz piastowania wysokich urzędów przez mieszczan
zwolnienie szlachty z płacenia ceł za wwóz i wywóz towarów
Pytanie 10
Połącz datę z wydarzeniem.
II pokój toruński
1466 r.
wprowadzenie statutów piotrkowskich
1496 r.
wyprawa Jana Olbrachta do Mołdawii
1497 r.
Pytanie 11
Ilu chłopów na mocy statutów piotrkowskich mogło rocznie opuścić wieś i przenieść się do miasta?
jeden
Pytanie 12
Które państwo XVI-wiecznej Europy było zwane "spichlerzem Europy"
Rzeczpospolita
Pytanie 13
Budynek służący do przechowywania zboża to:
spichlerz
Pytanie 14
Chęć wyprawy wojskowej na który kraj zmusiła Jana Olbrachta do zawarcia statutów piotrkowskich?
Mołdawię