Pytania i odpowiedzi

Rolnictwo Danii i Węgier

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy rolnictwem Węgier i Danii. Rodzaje gleb i technologii rolniczych.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 13631 razy
Pytanie 1
Na ilu wyspach położona jest Dania?
ponad 400
Pytanie 2
Co jest stolicą Danii?
Kopenhaga
Pytanie 3
Co jest stolicą Węgier?
Budapeszt
Pytanie 4
Jakie warunki sprzyjają uprawie roślin?
niziny
klimat umiarkowany
Pytanie 5
Zaznacz pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa:
zamożność gospodarstw
wykształcenie rolników
wielkość i własność gospodarstw rolnych
Pytanie 6
Połącz typ gleby z jej żyznością.
bielicowe
mało żyzne
płowe
średnio żyzne
czarnoziemy
żyzne
Pytanie 7
Które z państw dysponuje bardziej żyznymi glebami?
Węgry
Pytanie 8
Dominującym typem gospodarstw na Węgrzech są:
małe o powierzchni do kilku ha
Pytanie 9
Jaką część duńskiej produkcji rolnej kraj ten eksportuje?
około 2/3
Pytanie 10
W którym z krajów produkcja mięsa i mleka jest bardziej wydajna?
w Danii
Pytanie 11
Który z krajów produkuje duże ilości kukurydzy, słonecznika i buraków cukrowych?
Węgry
Pytanie 12
Co jest symbolem węgierskiego rolnictwa?
papryka
Pytanie 13
Kiedy na Węgrzech nastąpiło odpaństwowienie gospodarstw rolniczych?
w latach 90 XX w.
Pytanie 14
Które z europejskich państw jest największym producentem mięsa wieprzowego?
Niemcy
Pytanie 15
Dominującym typem gospodarstw w Danii są:
duże o powierzchni kilkudziesięciu ha