Pytania i odpowiedzi

Życie pierwszych ludzi

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 8638 razy
Pytanie 1
Kiedy Ziemię zamieszkiwali najstarsi przodkowie dzisiejszych ludzi?
około 4 mln lat temu
Pytanie 2
Uszereguj gatunki człowiekowatych zaczynając od żyjącego najdawniej.
1
Australopitek
2
Homo habilis
3
Homo erectus
4
Homo sapiens
Pytanie 3
Połącz w pary gatunek człowiekowatych z jego nazwą.
Homo habilis
Człowiek zręczny
Homo erectus
Człowiek wyprostowany
Homo sapiens
Człowiek rozumny
Pytanie 4
Kiedy na Ziemi pojawił się człowiek rozumny?
około 200 tys. lat temu
Pytanie 5
Uszereguj umiejętności praludzi zaczynając od zdobytych najwcześniej.
1
posługiwanie się prostymi narzędziami
2
rozwinięcie mowy
3
okiełznanie ognia
4
wynalezienie rolnictwa
Pytanie 6
Jak nazywały się chaty budowane przez pradawnych ludzi, które były częściowo wkopywane w ziemię, zbudowane z drewna i gliny oraz kryte słomą lub trzciną?
ziemianki
Pytanie 7
Uszereguj chronologicznie epoki:
1
epoka kamienia
2
epoka brązu
3
epoka żelaza
Pytanie 8
Kiedy ludzkość opanowała technologię wytopu żelaza?
około 1200 r. p.n.e.
Pytanie 9
Które osiągnięcia technologiczne były częścią rewolucji neolitycznej?
uprawa ziemi
hodowla zwierząt
Pytanie 10
Jak nazywamy piec służące do wytopu żelaza?
dymarka
Pytanie 11
Połącz datę z osiedleniem się człowieka w określonej części świata.
120 tys. lat p.n.e.
Bliski Wschód
100 tys. lat p.n.e.
Afryka Północna
40 tys. lat p.n.e.
Australia
35 tys. lat p.n.e.
Europa Północna i Azja Środkowa
13 tys. lat p.n.e.
Ameryka Północna
10 tys. lat p.n.e.
Ameryka Południowa