Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 1 - Współrzędne geograficzne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdza znajomość działu "Współrzędne geograficzne" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 26563 razy
Pytanie 1
Które południki dzielą kulę ziemską na dwie półkule?
0° i 180°
Pytanie 2
Przelicz 2,5° na minuty:
150'
Pytanie 3
Maksymalna wartość szerokości geograficznej może wynosić:
90° na biegunach
Pytanie 4
Maksymalna wartość długości geograficznej może wynosić:
180° na każdej półkuli
Pytanie 5
Zaznacz błędne zapisy współrzędnych geograficznych.
110°N, 120°W
45°E, 72°W
Pytanie 6
Zaznacz prawidłowe zdania:
Wszystkie południki mają jednakową długość.
Południki mają kształt półokręgów
Pytanie 7
Korzystając z mapy podaj współrzędne miasta: Amsterdam.
52.37°N, 4.89°E
Pytanie 8
Korzystając z mapy podaj współrzędne miasta: Oslo.
59.91°N, 10.75°E
Pytanie 9
Korzystając z mapy podaj współrzędne miasta: Madryt.
40.41°N, 3.41°W
Pytanie 10
Różnica szerokości geograficznej pomiędzy punktem wysuniętym najdalej na północ a punktem wysuniętym najdalej na południe to:
rozciągłość południkowa
Pytanie 11
Co oddziela półkulę północną od południowej?
równik
Pytanie 12
Korzystając z mapy policz jaka jest rozciągłość równoleżnikowa Francji.
około 13°
Pytanie 13
Oblicz rozciągłość równoleżnikową Azji, wiedząc, że jej skrajne punkty leżą na 26°10' E i 169°40' W.
164°10'