Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 29033 razy
Pytanie 1
Kim była szlachta?
byli to potomkowie rycerstwa i właściciele majątków
Pytanie 2
Jaki odsetek społeczeństwa stanowiła szlachta?
około 6% - 10%
Pytanie 3
Jaką nazwę nosiły wojska szlacheckie?
pospolite ruszenie
Pytanie 4
W którym roku wprowadzono konstytucję Nihil novi, która gwarantowała szlachcie niezmienność wprowadzania nowego prawa bez jej zgody?
w 1505 r.
Pytanie 5
Przyporządkuj termin z opisem.
sejm walny
podejmowano na nim decyzje w sprawach krajowych
sejmik ziemski
podejmowano na nim decyzje w sprawach lokalnych
senat
wyższa izba sejmu walnego
izba poselska
niższa izba sejmu walnego
Pytanie 6
W którym roku odbyły się pierwsze obrady sejmu walnego?
w 1493 r.
Pytanie 7
Darmowa praca w folwarku przez chłopów uprawniająca ich do użytkowania ziemi nadanej przez szlachcica nazywana jest:
pańszczyzną
Pytanie 8
Jak nazywamy jeden z budynków znajdujących się w folwarku, służący do składowania rzeczy rzadko używanych, dokumentów i broni?
lamus
Pytanie 9
Połącz termin z jego definicją
szkuta
okręt służący do spławiania zboża rzeką
spichlerz
budynek w którym składowano zboże
gołota
najuboższa warstwa społeczna szlachty
folwark
rozległe szlacheckie gospodarstwo rolne
królewszczyzna
majątek władcy przekazany szlachcicowi w użytkowanie w zamian za poparcie
Pytanie 10
W którym roku Polska odzyskała Pomorze Gdańskie?
w 1466 r.
Pytanie 11
Jakie zmiany prawne wnosiły wprowadzone w 1496 roku statuty piotrkowskie?
nakładały cła na mieszczan
ograniczały migrację chłopów do miast
zakazywały mieszczanom nabywania dóbr ziemskich
Pytanie 12
Za panowania którego z królów wprowadzono statuty piotrkowskie?
Jana Olbrachta
Pytanie 13
W którym roku tron polski objął Zygmunt I Stary?
w 1506 r.
Pytanie 14
Czym był ruch egzekucyjny?
procesem odzyskiwania z rąk magnaterii majątków królewskich
Pytanie 15
W jakich latach toczyła się ostatnia wojna polsko-krzyżacka?
1519 - 1521