Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 3 - Stawonogi i mięczaki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 3 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy stawonogów, skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 29504 razy
Pytanie 1
Które ze zwierząt zaliczamy do stawonogów?
komary
motyle
homary
skorpiony
Pytanie 2
Stawonogi najliczniej zamieszkują:
środowisko lądowe
Pytanie 3
Ruchome połączenie elementów szkieletu to:
staw
Pytanie 4
Zaznacz cechy charakterystyczne dla stawonogów:
ciało podzielone na segmenty
odnóża podzielone na segmenty i połączone stawami
ciało pokryte chitynowym pancerzem lub oskórkiem
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy ciała skorupiaków.
Ciało skorupiaków podzielone jest na
dwa segmenty: głowotułów i odwłok
, jest pokryte chitynowym oskórkiem, który u większości gatunków zawiera dużą ilość
soli mineralnych
, co tworzy go niezwykle twardym i odpornym.
Pytanie 6
Podstawą diety wielorybów, pingwinów i fok jest:
kryl
Pytanie 7
Ile par czułków posiadają skorupiaki?
dwie
Pytanie 8
Jakie funkcje posiadają odnóża stawonogów?
umożliwiają poruszanie się
umożliwiają przyjmowanie pożywienia
umożliwiają pobieranie informacji z otoczenia
Pytanie 9
Czy istnieją owady żyjące w środowisku wodnym?
tak
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy ciała owadów.
Owady są stawonogami, których ciało składa się
z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka
. Posiadają
trzy
pary odnóży oraz
jedną parę
czułków.
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawidłowe.
Chityna jest cukrem.
Pająki są wyposażone w oczy proste.
Jedne z najmniejszych stawonogów to roztocza.
Pytanie 12
Połącz rodzaj aparatu gębowego z jego właścicielem.
liżący
mucha
gryzący
modliszka
ssący
ćma
kłująco-ssący
komar
Pytanie 13
Zaznacz gatunki owadów, które są szkodnikami.
komar widliszek
wołek zbożowy
paź królowej
Pytanie 14
Jaki gatunek motyla jest widoczny na zdjęciu?
modraszek ikar
Pytanie 15
W jaki sposób od jedwabnika morwowego pozyskuje się jedwabne nici do produkcji jedwabiu?
z kokonów
Pytanie 16
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące przeobrażeń owadów.
Przeobrażenie niezupełne składa się z trzech etapów.
Motyle przechodzą przeobrażenie zupełne.
Pytanie 17
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy ciała pajęczaków.
Pajęczaki posiadają ciało zbudowane z
dwóch części: głowotułowia i odwłoka
. Posiadają
cztery
pary odnóży krocznych,
ale nie posiadają czułków
.
Pytanie 18
Czy istnieją pajęczaki żyjące w środowisku wodnym?
tak
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Większość pajęczaków jest drapieżnikami.
Nogogłaszczki są wyposażone w receptory czuciowe.
Wstępne trawienie pająków odbywa się poza ich ciałem.
Do pajęczaków zaliczamy skorpiony.
Pytanie 20
Uzupełnij zdanie.
Zdecydowana większość mięczaków żyje w środowisku
wodnym
. Wśród tych żyjących w wodzie większość to organizmy
słonowodne
. Ciało mięczaków miękkie i pokryte jest
śluzem
a u większości z nich dodatkowo chronione przez muszlę.
Pytanie 21
Które ze zwierząt zaliczamy do mięczaków?
ślimaki
małże
głowonogi
Pytanie 22
Jak nazywa się element ciała mięczaków, w którym znajduje się większość istotnych dla życia narządów wewnętrznych?
worek trzewiowy
Pytanie 23
Uzupełnij zdanie.
Ślimaki zamieszkują zarówno środowisko lądowe jak i wodne. Większość ślimaków lądowych jest
roślinożerna
a żyjących w wodzie
mięsożerna
.
Pytanie 24
Przyporządkuj element ciała do zwierzęcia.
noga
ślimak
syfon
małż
lejek
ośmiornica
Pytanie 25
Zaznacz zdania prawdziwe.
Małże posiadają dwuczęściową muszlę.
Otwór gębowy ślimaków jest wyposażony w specjalną tarkę.
Niektóre głowonogi zdolne są do bardzo szybkiej zmiany koloru ciała.