Pytania i odpowiedzi

Romantyzm - test z wiedzy o epoce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z wiedzy o romantyzmie
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 13558 razy
Pytanie 21
Kordian oznacza tyle co:
„Człowiek-Serca”
Pytanie 22
Co kierowało Kordianem w ostatnich chwilach przed próbą dokonania zamachu na cara?
Strach i Imaginacja
Pytanie 23
Występująca w "Dziadach cz. III" tzw. "pieśń wampiryczna" to inne określenie
małej improwizacji
Pytanie 24
Jakie miasto zostało opisane w "Ustępie" dołączonym do "Dziadów" cz. III.
Petersburg
Pytanie 25
Jak nazywały się wozy, jakimi wywożono więźniów na Sybir?
kibitki
Pytanie 26
Jaka kobieta rozczarowała Kordiana?
Wioletta
Pytanie 27
Wskaż czynności, jakie wykonują bohaterowie sceny "Przygotowanie" w "Kordianie":
tworzą przywódców powstania listopadowego
Pytanie 28
Jaką funkcję pełnił na dworze Horeszków Gerwazy?
był klucznikiem
Pytanie 29
Do jakiego zakonu należał ksiądz Robak?
bernardynów.
Pytanie 30
Kogo zamordował Jacek Sopilca?
Stolnika
Pytanie 31
Utwory liryczne Juliusza Słowackiego to:
"Liryki Lozańskie" i "Burza"
Pytanie 32
Motywy, z jakich czerpie epoka romantyzmu to:
folklor, historyzm, oniryzm
Pytanie 33
Idea Polski - "Winkelrieda narodów", według której Polacy przyczyniają się do wyzwolenia innych narodów, a w przyszłości sami odzyskają wolność to koncepcja ukazana w utworze
Juliusza Słowackiego
Pytanie 34
martyrologia to
cierpienie narodu, wywołane licznymi represjami

Powiązane tematy

#romantyzm #test #lektury