Strona 1

Romantyzm - test z wiedzy o epoce

Pytanie 1
Początek epoki romantyzmu w Polsce to:
1822 - wydanie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza
1843- wydanie "Studni i wahadła" Edgara Allana Poe
1833 - założenie Hotelu Lambert
Pytanie 2
Sturm und Drang, czyli burza i napór to:
nazwa preromantycznego nurtu w kulturze niemieckiej
tytuł sztuki Johanna Wolfganga Goethego
odwołania do twórczości Szekspira
Pytanie 3
Nazwa romantyzm wywodzi się od łacińskiego słowa "romanticus", które znaczy tyle co:
niespokojny
nieoświecony
niezwykły
niedościgniony
Pytanie 4
"Jest to typ samotnego indywidualisty, który buntuje się przeciw narzucanym przez zbiorowość prawom, a nawet przeciwko boskim nakazom i wyrokom. Jego przeszłość owiana jest tajemnicą, ale można się domyślić, że przeżył nieszczęśliwą miłość lub popełnił zbrodnię. Potrafi jednak przezwyciężyć swoje cierpienie i stać go na dokonanie szlachetnych czynów." Mowa o:
bohaterze mickiewiczowskim
bohaterze bajronicznym
bohaterze norwidowskim
Pytanie 5
Bohater werterowski to bohater, którego określimy jako:
nieszczęśliwy, pesymista, neurotyczny, chory na ból istnienia,
odważny, porywczy, zbuntowany, niecierpliwy
polemizujący z Bogiem, uznający swą wyższość nad Stwórcą
Pytanie 6
Do gatunków romantycznych nie należy:
powieść poetycka
ballada
tren
sonet
Pytanie 7
Utwór "Cierpienia młodego Wertera" to:
erotyk
powieść epistolarna
dramat
Pytanie 8
W "Cierpieniach młodego Wertera" główne postaci to:
Werter, Lotta, Abelart
Werter, Lotta, Adolf
Werter, Lotta, Albert

Powiązane tematy

#romantyzm #test #lektury