Test z języka polskiego

Romantyzm - test z wiedzy o epoce

Pytanie 1
Początek epoki romantyzmu w Polsce to:
Pytanie 2
Sturm und Drang, czyli burza i napór to:
Pytanie 3
Nazwa romantyzm wywodzi się od łacińskiego słowa "romanticus", które znaczy tyle co:
Pytanie 4
"Jest to typ samotnego indywidualisty, który buntuje się przeciw narzucanym przez zbiorowość prawom, a nawet przeciwko boskim nakazom i wyrokom. Jego przeszłość owiana jest tajemnicą, ale można się domyślić, że przeżył nieszczęśliwą miłość lub popełnił zbrodnię. Potrafi jednak przezwyciężyć swoje cierpienie i stać go na dokonanie szlachetnych czynów." Mowa o:
Pytanie 5
Bohater werterowski to bohater, którego określimy jako:
Dalej