Pytania i odpowiedzi

Części mowy

Pytanie 1
Która z podanych części mowy jest nieodmienna?
przysłówek
Pytanie 2
Słowo ,,dawno'' to:
przysłówek
Pytanie 3
Jaki, jaka, jakie to pytania, na które odpowiada:
przymiotnik
Pytanie 4
Wybierz szereg, który zawiera tylko przyimki:
przy, z, obok
Pytanie 5
Zaznacz wszystkie czasowniki w czasie przeszłym
nauczyłem się
śpiewało
myśleliście
Pytanie 6
Przeczytaj tekst. Następnie zapisz go w takiej postaci jakby dotyczył Ciebie: Wczoraj (pójść) do kina w galerii handlowej. Gdy tylko (wejść) na salę, (poczuć się) nie najlepiej. Po dwudziestu minutach (wyjść) na korytarz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Potem (zadzwonić) po mamę.
Wczoraj poszedłem do kina w galerii handlowej. Gdy tylko wszedłem na salę, poczułem się nie najlepiej. Po dwudziestu minutach wyszedłem na korytarz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Potem zadzwoniłem po mamę.
Pytanie 7
Słowo ,,ołówek'' podaj w celowniku liczbie mnogiej.
ołówkom
Pytanie 8
Wybierz słowa, które nie są w rodzaju nijakim:
baba
balkon
Pytanie 9
Podaj czasownik ,,umieć'' w 3 osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego.
umieją
Pytanie 10
Przyimek z rzeczownikiem tworzą:
wyrażenie przyimkowe