Test z języka polskiego

Części mowy

Pytanie 1
Która z podanych części mowy jest nieodmienna?
Pytanie 2
Słowo ,,dawno'' to:
Pytanie 3
Jaki, jaka, jakie to pytania, na które odpowiada:
Pytanie 4
Wybierz szereg, który zawiera tylko przyimki:
Pytanie 5
Zaznacz wszystkie czasowniki w czasie przeszłym
Dalej