Pytania i odpowiedzi

Socjalizacja

Pytanie 1
Socjalizacja to
proces, w którym dana osoba zdobywa umiejętności konieczne do funkcjonowania wśród ludzi
Pytanie 2
Ułóż w kolejności fazy rozwoju umysłowego dziecka
1. Faza sensomotoryczna
2. Faza przedoperacyjna
3. Faza operacji konkretnych
4. Faza operacji formalnych
Pytanie 3
Przyporządkuj fazę rozwoju umysłowego dziecka do jej znaczenia
Faza sensomotoryczna
dziecko uczy się poprzez zmysły dzięki obserwacji, przysłuchiwaniu się i dotykaniu
Faza przedoperacyjna
dziecko zdobywa umiejętność posługiwania się językiem i symbolami jednak nie potrafią zrozumieć że ich otoczenie postrzega rzeczywistość z innej perspektywy
Faza operacji konkretnych
dziecko uczy się myśleć logicznie i wyciągać wnioski
Faza operacji formalnych
dziecko zaczyna myśleć abstrakcyjnie, potrafi wyobrazić sobie miejsca w których nigdy nie było
Pytanie 4
Która z rodzajów socjalizacji występuje w wieku dorosłym?
socjalizacja wtórna
Pytanie 5
Czy media masowe mogą być źródłem socjalizacji
tak
Pytanie 6
Zmiana złego postępowania na ogólnie akceptowane to
resocjalizacja

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.