Test z Wiedzy o społeczeństwie

Socjalizacja

Pytanie 1
Socjalizacja to
Pytanie 2
Ułóż w kolejności fazy rozwoju umysłowego dziecka
Pytanie 3
Przyporządkuj fazę rozwoju umysłowego dziecka do jej znaczenia
Pytanie 4
Która z rodzajów socjalizacji występuje w wieku dorosłym?
Pytanie 5
Czy media masowe mogą być źródłem socjalizacji
Pytanie 6
Zmiana złego postępowania na ogólnie akceptowane to
Dalej