Pytania i odpowiedzi

Prawo e-biznesu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1905 razy
Pytanie 1
Bitcoin jest:
żadne z powyższych
Pytanie 2
Podpis zaufany to:
podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych wyłącznie do podmiotów publicznych
Pytanie 3
Co wprowadził uncitral w 2005r?
Wymiana handlowa elektroniczna pomiedzy roznymi krajami
Pytanie 4
Najpopularniejsze kryptowaluty to:
Monero, Bitcoin, ethereum, Ripple
Pytanie 5
Komunikaty dot. danych osobowych muszą być publikowane w:
języku prostym i zrozumiałym
Pytanie 6
Podpis własnoręczny jest równoważny z:
podpisem kwalifikowanym
Pytanie 7
Handel elektroniczny, który związany jest z realizacją wyłącznie przy pomocy sieci elektronicznych, w tym Internetu, od momentu złożenia oferty i zawarcia kontraktu po jego realizację to:
definicja w ujęciu wąskim
Pytanie 8
Cel ustawy o prawach konsumenta:
wyrównanie praw przedsiębiorcy i klienta-konsumenta
Pytanie 9
eIDAS określa zasady i omawia ?
podpis elektroniczny i usługi zaufania
Pytanie 10
Geneza e-commerce
Rozwój internetu, globalizacja, zwiększenie dostępu do informacji, konkurowania
Pytanie 11
Podatek bitowy
Koncepcja z 2014 zaproponowana przez OECD
Pytanie 12
Transakcja, w której co najmniej jeden etap (chyba od złożenia oferty do dostarczenia) jest z wykorzystaniem internetu to e-commerce w ujęciu
Szerokim (largo)
Pytanie 13
Licytacja/aukcja
Jeden ze sposobów zamówień publicznych
Pytanie 14
Znacznik czasu powoduje skutki prawne
Daty pewnej
Pytanie 15
Co to blockchain?
Pogrupowane segmenty danych zwane blokami
Pytanie 16
Równoważny w skutkach prawnych z podpisem manualnym jest
Kwalifikowany podpis elektroniczny