Biologia- genetyka

Sprawdzian A2

Biologia, powtórzenie. 20 pytań.

REKLAMA
Czym jest genetyka?
Nauka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością organizmów.
Jakimi dziedzinami zajmuje się genetyka?
Kryminalistyka
Archeologia
Matematyka
Rolnictwo
Medycyna
Co to jest DNA?
Kwas deoksyrybonukleinowy
Co to jest RNA?
Kwas rybonukleinowy
Czym są cechy dziedziczne i nie dziedziczne?
Cechy dziedziczne to te:
+
które odziedziczyliśmy po rodzicach.
Cechy niedziedziczne to te:
+
które nabyliśmy podczas naszego życia.
Jak wygląda prawidłowa komplementarność zasad?
Adenina z Tyminą
Guanina z Cytozyną
Kompletny zestaw chromosomów, charakterystyczny dla gatunku, nazywamy ..... Człowiek posiada .... chromosomy.
Kompletny zestaw chromosomów, charakterystyczny dla gatunku, nazywamy Kariotypem. Człowiek posiada 24 chromosomy.
Przebieg replikacji DNA
1. Na początku replikacji podwójna helisa jest rozplatana i nici DNA się rozdzielają.
2. Do każdej nici DNA są dołączane wolne nukleotydy zgodnie z regułą komplementarności.
3. Powstają dwie identyczne cząsteczki DNA. Każda zawiera jedną nić starą i jedną nową.
4. Po replikacji chromosom zawiera dwie cząsteczki DNA. Zostaną one rozdzielone podczas podziału komórki do komórek potomnych.
.... przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy. .... dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. .... buduje rybosomy- struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w łańcuchy białkowe.
mRNA przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy. tRNA dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. rRNA buduje rybosomy- struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w łańcuchy białkowe.
Czym jest podwójny zestaw chromosomów (2n)?
Komórka diploidalna
Czym jest pojedynczy zestaw chromosomów (1n)?
Komórka haploidalna
Co to jest mitoza i co jest jej pierwszym etapem? (2 odpowiedzi są prawidłowe)
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych.
Kariokineza
Co to jest mejoza?
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 4 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Kto jest ,,ojcem genetyki''?
Mendel
Czym jest Homozygota dominująca?
Jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 wielkich liter, np: AA, ma 2 allele dominujące
Co to jest Homozygota recesywna?
Ma 2 allele recesywne, jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 małych liter, np:aa
Które cechy dominują u ludzi (cechy dominujące)?
Dołki w policzkach
odstające uszy
umiejętność zwijania języka w rurkę
Piegi
Geny .... są zlokalizowane na chromosomie X. Do cech sprzężonych z płcią należą m.in. choroby, takie jak .... . Kobiety mogą być .... chorób sprzężonych z płcią. Dzieje się tak wówczas, gdy odziedziczą chromosom z wadliwym allelem od jednego z rodziców.
Geny cech sprzężonych z płcią są zlokalizowane na chromosomie X. Do cech sprzężonych z płcią należą m.in. choroby, takie jak hemofilia i daltonizm . Kobiety mogą być nosicielkami chorób sprzężonych z płcią. Dzieje się tak wówczas, gdy odziedziczą chromosom z wadliwym allelem od jednego z rodziców.
Czym jest mukowiscydoza?
Choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy oraz pracę przewodu pokarmowego
Co może powodować mutacje?
Składniki dymu tytoniowego
Toksyny grzybów pleśniowych
Niektóre wirusy, np: HPV
Promieniowanie UV, X
REKLAMA

Tagi

#biologia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: