Biologia- genetyka, fiszki z biologii

Sprawdzian A2

Fiszki, Biologia, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest mukowiscydoza?
Choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy oraz pracę przewodu pokarmowego
Choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ nerwowy oraz pracę przewodu pokarmowego
choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy oraz pracę przewodu
Czym jest mukowiscydoza?
Choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy oraz pracę przewodu pokarmowego
Choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ nerwowy oraz pracę przewodu pokarmowego
choroba genetyczna wpływająca przede wszystkim na układ oddechowy oraz pracę przewodu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym są cechy dziedziczne i nie dziedziczne?
Cechy dziedziczne to te:
Czym są cechy dziedziczne i nie dziedziczne?
które odziedziczyliśmy po rodzicach.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które cechy dominują u ludzi (cechy dominujące)?
Policzki bez dołków
odstające uszy
umiejętność zwijania języka w rurkę
Brak umiejętności zwijania języka w rurkę
Dołki w policzkach
Przylegające uszy
Brak piegów
Piegi
Które cechy dominują u ludzi (cechy dominujące)?
Policzki bez dołków
odstające uszy
umiejętność zwijania języka w rurkę
Brak umiejętności zwijania języka w rurkę
Dołki w policzkach
Przylegające uszy
Brak piegów
Piegi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Geny .... są zlokalizowane na chromosomie X. Do cech sprzężonych z płcią należą m.in. choroby, takie jak .... . Kobiety mogą być .... chorób sprzężonych z płcią. Dzieje się tak wówczas, gdy odziedziczą chromosom z wadliwym allelem od jednego z rodziców.
Geny cech sprzężonych z płcią są zlokalizowane na chromosomie X. Do cech sprzężonych z płcią należą m.in. choroby, takie jak hemofilia i daltonizm . Kobiety mogą być nosicielkami chorób sprzężonych z płcią. Dzieje się tak wówczas, gdy odziedziczą chromosom z wadliwym allelem od jednego z rodziców.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co może powodować mutacje?
Składniki dymu tytoniowego
Głód
Promieniowanie UV, X
Alkohol
Niektóre wirusy, np: HPV
Toksyny grzybów pleśniowych
Co może powodować mutacje?
Składniki dymu tytoniowego
Głód
Promieniowanie UV, X
Alkohol
Niektóre wirusy, np: HPV
Toksyny grzybów pleśniowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest mitoza i co jest jej pierwszym etapem? (2 odpowiedzi są prawidłowe)
Kariokineza
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek potomnych.
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych.
Cytokineza
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek macierzystych.
Co to jest mitoza i co jest jej pierwszym etapem? (2 odpowiedzi są prawidłowe)
Kariokineza
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek potomnych.
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych.
Cytokineza
Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek macierzystych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest ,,ojcem genetyki''?
Johannsen
Darwin
Mendel
Kto jest ,,ojcem genetyki''?
Johannsen
Darwin
Mendel
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak wygląda prawidłowa komplementarność zasad?
Tymina z Guaniną
Cytozyna z Adeniną
Guanina z Cytozyną
Adenina z Tyminą
Jak wygląda prawidłowa komplementarność zasad?
Tymina z Guaniną
Cytozyna z Adeniną
Guanina z Cytozyną
Adenina z Tyminą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest pojedynczy zestaw chromosomów (1n)?
Komórka diploidalna
Komórka haploidalna
Komórka potomna
Komórka macierzysta
Czym jest pojedynczy zestaw chromosomów (1n)?
Komórka diploidalna
Komórka haploidalna
Komórka potomna
Komórka macierzysta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest mejoza?
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 4 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 2 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
jest to proces podziału jądra komórkowego na 3 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Co to jest mejoza?
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 4 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Jest to proces podziału jądra komórkowego na 2 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
jest to proces podziału jądra komórkowego na 3 potomne, z których każde otrzymuje połowę liczby chromosomów, czyli jest haploidalne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest Homozygota recesywna?
Ma 2 allele recesywne, jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 małych liter, np:aa
Jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 wielkich liter, np: AA, ma 2 allele dominujące
Jej genotyp zapisuje się za pomocą jednej wielkiej i jednej małej litery, np: Aa, ma 1 allel dominujący
Co to jest Homozygota recesywna?
Ma 2 allele recesywne, jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 małych liter, np:aa
Jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 wielkich liter, np: AA, ma 2 allele dominujące
Jej genotyp zapisuje się za pomocą jednej wielkiej i jednej małej litery, np: Aa, ma 1 allel dominujący
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest RNA?
Kwas fosforowy
Kwas deoksyrybonukleinowy
Melanina
Heterozygota
Kwas rybonukleinowy
Replikant DNA
Co to jest RNA?
Kwas fosforowy
Kwas deoksyrybonukleinowy
Melanina
Heterozygota
Kwas rybonukleinowy
Replikant DNA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
.... przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy. .... dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. .... buduje rybosomy- struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w łańcuchy białkowe.
mRNA przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy. tRNA dostarcza aminokwasy do miejsca syntezy białek. rRNA buduje rybosomy- struktury, które odpowiadają za łączenie aminokwasów w łańcuchy białkowe.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest Homozygota dominująca?
Ma 2 allele recesywne, jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 małych liter, np:aa
Jej genotyp zapisuje się za pomocą jednej wielkiej i jednej małej litery, np: Aa, ma 1 allel dominujący
Jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 wielkich liter, np: AA, ma 2 allele dominujące
Czym jest Homozygota dominująca?
Ma 2 allele recesywne, jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 małych liter, np:aa
Jej genotyp zapisuje się za pomocą jednej wielkiej i jednej małej litery, np: Aa, ma 1 allel dominujący
Jej genotyp zapisuje się za pomocą 2 wielkich liter, np: AA, ma 2 allele dominujące
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest podwójny zestaw chromosomów (2n)?
Komórka haploidalna
Komórka potomna
Komórka diploidalna
Komórka macierzysta
Czym jest podwójny zestaw chromosomów (2n)?
Komórka haploidalna
Komórka potomna
Komórka diploidalna
Komórka macierzysta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakimi dziedzinami zajmuje się genetyka?
Matematyka
Rolnictwo
Kryminalistyka
Archeologia
Medycyna
Jakimi dziedzinami zajmuje się genetyka?
Matematyka
Rolnictwo
Kryminalistyka
Archeologia
Medycyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kompletny zestaw chromosomów, charakterystyczny dla gatunku, nazywamy ..... Człowiek posiada .... chromosomy.
Kompletny zestaw chromosomów, charakterystyczny dla gatunku, nazywamy Kariotypem. Człowiek posiada 24 chromosomy.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest DNA?
Kwas rybonukleinowy
Kwas fosforowy
Melanina
Kwas nukleinowy
Kwas deoksyrybonukleinowy
Kwas żołądkowy
Co to jest DNA?
Kwas rybonukleinowy
Kwas fosforowy
Melanina
Kwas nukleinowy
Kwas deoksyrybonukleinowy
Kwas żołądkowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czym jest genetyka?
Homo sapiens
Zmienność
Nauka o sercu i mózgu.
Nauka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością organizmów.
Mitoza
Mejoza
Czym jest genetyka?
Homo sapiens
Zmienność
Nauka o sercu i mózgu.
Nauka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością organizmów.
Mitoza
Mejoza