Powtórzenie: Skały i minerały

Nowa Era, poziom podstawowy, dział 1 temat 1

Chemia, powtórzenie. 19 pytań.

Co to jest? Początek
Skorupa ziemska
+
zewnętrzna skalna warstwa Ziemi tworzona przez
Minerały
+
pierwiastki chemiczne w stanie wolnym i związki chemiczne powstałe bez udziału człowieka
Skały
+
powstałe w wyniku procesow geologicznych, skupiska...
Ustaw w kolejności składniki skorupy ziemskiej
1. tlen
2. krzem
3. glin
4. żelazo
5. wapń
6. sód
7. magnez
8. potas
9. inne
10. wodór
Podział surowców mineralnych
Budowlane: skały np wapienne, gipsowe
chemiczne: nawozy mineralne
energetyczne: węgle kopalne
metalurgiczne: rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu
zdobnicze: metale szlachetne
Podstawowy minerał budujący skały wapienne to .... , czyli sól .... CaCO3. Naturalne skupiska: ....
Podstawowy minerał budujący skały wapienne to kalcyt , czyli sól nieorganiczna, węglan wapnia CaCO3. Naturalne skupiska: wapienne kaskady w Turcji
Rodzaje i zastosowanie skał wapiennych
wapień: skała osadowa
kreda: skała osadowa
marmur: skała metamorficzna
Wykrywanie węglanu wapnia
obserwacje: Ciało stałe rozpuszcza się
wniosek: Wydziela się CO2
równanie reakcji: CaCO3 + 2 HCl ---&rt; CaCl2 + CO2 + H2O
Wapń to też składnik skał gipsowych: .... i .... . Ich podstawowy składnik to .... . Skały gipsowe to skały .... Do określenia twardości minerałów używamy ....
Wapń to też składnik skał gipsowych: anhydrytu i gipsu . Ich podstawowy składnik to siarczan (VI) wapnia . Skały gipsowe to skały miękkie Do określenia twardości minerałów używamy skali Mohsa
Skala twardości tajemniczego pana, którego nazwiska nie zdradzam, bo to byłaby odpowiedź do poprzedniego zadania :) Ustaw w kolejności
1. talk
2. gips
3. paznokieć
4. kalcyt
5. miedziany drut
6. fluoryt
7. apatyt
8. ostrze noża/szkło
9. ortoklaz
10. stal
11. kwarc
12. topaz
13. korund
14. diament
Rodzaje i zastosowanie skał gipsowych
gips CaSO4*2H2O: substancja półprzezroczysta, zwykle o drobnych kryształach
anhydryt: substancja krystaliczna
Gips to ...., czyli .... Cząsteczki wody są .... Wzór gipsu .... . Prażenie .... Stają się ....
Gips to sól uwodniona, czyli hydrat Cząsteczki wody są związane bezpośrednio z jonem metalu lub występują w sieci krystalicznej Wzór gipsu CaSO4*2H2O . Prażenie usuwa związaną w nich wodę Stają się silnie higroskopijne
Usuwanie wody z hydratów
obserwacje: Chlorek kobaltu (II) - woda (1/6) przed ogrzaniem ma czerwoną barwę, a po ogrzaniu granatową.
wniosek: Ogrzewanie hydratów powoduje usunięcie z nich wody w postaci pary wodnej
równanie reakcji: CoCl2 * 6H2O ---&rt;T CoCl2 + 6H2O
Krzem nie występuje ...., lecz w ..... Najczęściej spotykany minerał, którego składnik to tlenek krzemu(IV) to ...., wchodzący w skład skał
Krzem nie występuje w stanie wolnym, lecz w związkach chemicznych. Najczęściej spotykany minerał, którego składnik to tlenek krzemu(IV) to kwarc, wchodzący w skład skał
Właściwości krzemionki
fizyczne: stały, budowa krystaliczna
chemiczne: mało reaktywny chemicznie
Odmiany i zastosowania krzemionki
ametyst: przezroczysty
tygrysie oko: nieprzezroczysty
agat: wielobarwne warstwy
kryształ górski: czysty, bezbarwny
Wapno palone - doświadczenie
obserwacje: Wydziela się bezbarwny gaz, woda wapienna mętnieje
wnioski: Rozkłada się tlenek wapnia i tlenek węgla (IV)
równanie: CaCO3 ---&rt; CaO + CO2
Wapno gaszone - doświadczenie
równanie: CaO + H2O ---&rt; Ca(OH)2
obserwacje: Ciało stałe rozpuściło się, roztwór barwi się na malinowy
wnioski: Odczyn jest zasadowy
Zaprawa wapienna
Co potrzebne?: wapno gaszone, piasek, woda
równanie: Ca(OH)2 + CO2 --&rt; CaCO3 + H2O
Prażenie gipsu
2(CaSO4*2H2O) ---&rt; (CaSO4)2 * H2O + 3H2O
Zaprawa gipsowa
Z czego?: gips palony + woda
Zastosowanie: odlewy, ceramika, budownictwo, medycyna
Reakcja: (CaSO4)2*H2O + 3H2O ---&rt; 2(CaCO4*2H2O)
Reakcja opisowa: skała gipsowa ---&rt;T gips palony/gips bezwodny - anhydryt

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.