Powtórzenie: Z19: Technik farmacji, egzamin Styczeń 2018

Powtórzenie z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Powtórzenie egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19

Zawodowe, powtórzenie. 40 pytań.

Który zestaw utensyliów aptecznych jest potrzebny do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty?
Picture 0
Moździerz, pistel i karta celuloidowa
Puder płynny to
zawiesina do użytku zewnętrznego
Ataksja to
niezborność ruchów
Fenoloftaleina stosowana jako wskaźnik alkacymetryczny w roztworze kwaśnym jest
bezbarwna
Oblicz na podstawie składu Sal Erlenmayeri ilość bromku amonu, którą należy odważyć do sporządzenia leku według podanej recepty
Picture 4
2,0 g
Do sporządzenia Menthaepiperitae aąuae, jako substancji pomocniczej, należy użyć
talku
Białka osocza wiążące leki to
fibryna i fibrynogen
Allopurinol zapobiega
nadczynności tarczycy
Wydając lek recepturowy w postaci mieszanki, należy poinformować pacjenta, że leku nie należy stosować po upływie
24 godzin
Walsartan jest
antagonistą receptorów histaminowych H1
Liczba wodna jest to ilość:
wody [g], którą trwale zwiąże 100,0 g bezwodnego podłoża maściowego w temperaturze 20°C
Ile wynosi maksymalna dawka jednorazowa metamizolu sodu podana drogą doustną dla dziecka o masie ciała 36 kg?
0,514 g
Który ze składników leku recepturowego pełni rolę środka konserwującego?
Picture 12
p-hydroksybenzoesan metylu
W leczeniu nadczynności tarczycy stosuje się
tiamazol
Które urządzenie służy do pomiaru skręcalności właściwej substancji aktywnych optycznie?
Polarymetr
W celu przygotowania 20,0 g płynu Lugola zgodnie z zamieszczonym fragmentem FP X należy
Picture 15
0,4 g jodku potasu rozpuścić w 0,8 g wody oczyszczonej, w otrzymanym roztworze rozpuścić 0,2 g jodu i uzupełnić do 20,0 g wodą oczyszczoną
Diosmina należy do grupy
flawonoidów
Sertralina należy do grupy leków o działaniu
przeciwdepresjnym
W aptece upłynął termin ważności dla danego leku. W związku z tym przeterminowany lek należy:
przekazać do utylizacji
Mechanizm działania chemioterapeutyków z grupy fluorochinolonów polega na hamowaniu:
aktywności topoizomerazy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.