Z19: Technik farmacji, egzamin Styczeń 2018

Który zestaw utensyliów aptecznych jest potrzebny do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty?
Parownica, bagietka i łaźnia wodna
Moździerz, bagietka i łaźnia wodna
Parownica, pistel i karta celuloidowa
Moździerz, pistel i karta celuloidowa
Puder płynny to
emulsja do użytku zewnętrznego
emulsja do użytku wewnętrznego
zawiesina do użytku zewnętrznego
zawiesina do użytku wewnętrznego
Ataksja to
migotanie przedsionków
niemożność mowy
napady lękowe
niezborność ruchów
Fenoloftaleina stosowana jako wskaźnik alkacymetryczny w roztworze kwaśnym jest
jasnoróżowofioletowa
żółta
pomarańczowa
bezbarwna
Oblicz na podstawie składu Sal Erlenmayeri ilość bromku amonu, którą należy odważyć do sporządzenia leku według podanej recepty
3,0 g
1,0 g
5,0 g
2,0 g
Dalej
Pozostało 7 stron