Pytania i odpowiedzi

Człowiek - mięśnie, stawy

Pytanie 1
Z około ilu mięśni składa się układ mięśniowy człowieka?
600
Pytanie 2
Rodzaje tkanki mięśniowej :
mięsień serca
gładka
poprzecznie prążkowana
Pytanie 3
Tkanka mięśniowa gładka :
kurczy się powoli i niezależnie od naszej woli ( skurcz jest długotrwały)
Pytanie 4
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana :
kurczy się szybko i zależnie od naszej woli (skurcz jest krótki )
Pytanie 5
Zaznacz prawidłowe zdania.
Tkanka mięśniowa gładka wyściela pęcherz, żołądek i inne narządy
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana buduje mięśnie szkieletowe
Pytanie 6
Miejsce przyczepu mięśnia do kości, skóry lub błon śluzowych :
ścięgno
Pytanie 7
W uproszczonym schemacie budowy mięśnia możemy wyróżnić :
ścięgno początkowe
ścięgno końcowe
brzusiec
Pytanie 8
Z uwagi na rodzaj przyczepu mięśni wyróżniamy mięśnie :
dwugłowe, trójgłowe, czterogłowe
Pytanie 9
Z uwagi na rodzaj wykonywanych ruchów wyróżniamy mięśnie:
zginacze
prostowniki
odwodziciele
przywodziciele
Pytanie 10
Siła ruchu kurczącego się mięśnia zależy od tego jak dużo włókien kurczy się naraz i jest wprost proporcjonalana do powierzchni przekroju poprzecznego mięśnia
TAK
Pytanie 11
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Mięśnie międzyżebrowe uczestniczą w oddychaniu
Przepona jest mięśniem klatki piersiowej oddzielającym jamę brzuszną od klatki piersiowej
Mięsień czworoboczny zbilża łopatkę do kręgosłupa, pochyla głowę w bok i skręca w przeciwną stronę
Mięsień piersiowy większy jest pomocniczym mięśniem wdechowym
Pytanie 12
Mięsień ruchowy tułowia to tłocznia brzuszna, którą tworzy :
mięsień prosty brzucha i przepona
Pytanie 13
Tłocznia brzuszna bierze udział podczas:
defekacji
porodu
mikcji
Pytanie 14
Liczba kości budujących staw mówi o tym czy są to stawy proste czy złożone. Staw nadgarstkowy jest przykładme stawu :
złożonego
Pytanie 15
Ze względu na możliwe do wykonywania ruchy dzielimy stawy na kuliste i zawiasowe. Spośród podanych zaznacz stawy zawiasowe
staw łokciowy
staw kolanowy
Pytanie 16
Zwichnięcie stawu to zmiana położenia kości w stawie
TAK
Pytanie 17
Pokrywa powierzchnię stykających się ze sobą kości, zapobiega ich ścieraniu się, jest odporna na tarcie, ułatwia poślizg.
chrząstka stawowa