Powtórzenie: Człowiek - mięśnie, stawy

Biologia, powtórzenie. 17 pytań.

Z około ilu mięśni składa się układ mięśniowy człowieka?
600
Rodzaje tkanki mięśniowej :
poprzecznie prążkowana
mięsień serca
gładka
Tkanka mięśniowa gładka :
kurczy się powoli i niezależnie od naszej woli ( skurcz jest długotrwały)
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana :
kurczy się szybko i zależnie od naszej woli (skurcz jest krótki )
Zaznacz prawidłowe zdania.
Tkanka mięśniowa gładka wyściela pęcherz, żołądek i inne narządy
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana buduje mięśnie szkieletowe
Miejsce przyczepu mięśnia do kości, skóry lub błon śluzowych :
ścięgno
W uproszczonym schemacie budowy mięśnia możemy wyróżnić :
brzusiec
ścięgno końcowe
ścięgno początkowe
Z uwagi na rodzaj przyczepu mięśni wyróżniamy mięśnie :
dwugłowe, trójgłowe, czterogłowe
Z uwagi na rodzaj wykonywanych ruchów wyróżniamy mięśnie:
zginacze
odwodziciele
przywodziciele
prostowniki
Siła ruchu kurczącego się mięśnia zależy od tego jak dużo włókien kurczy się naraz i jest wprost proporcjonalana do powierzchni przekroju poprzecznego mięśnia
TAK
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Przepona jest mięśniem klatki piersiowej oddzielającym jamę brzuszną od klatki piersiowej
Mięsień piersiowy większy jest pomocniczym mięśniem wdechowym
Mięśnie międzyżebrowe uczestniczą w oddychaniu
Mięsień czworoboczny zbilża łopatkę do kręgosłupa, pochyla głowę w bok i skręca w przeciwną stronę
Mięsień ruchowy tułowia to tłocznia brzuszna, którą tworzy :
mięsień prosty brzucha i przepona
Tłocznia brzuszna bierze udział podczas:
porodu
mikcji
defekacji
Liczba kości budujących staw mówi o tym czy są to stawy proste czy złożone. Staw nadgarstkowy jest przykładme stawu :
złożonego
Ze względu na możliwe do wykonywania ruchy dzielimy stawy na kuliste i zawiasowe. Spośród podanych zaznacz stawy zawiasowe
staw kolanowy
staw łokciowy
Zwichnięcie stawu to zmiana położenia kości w stawie
TAK
Pokrywa powierzchnię stykających się ze sobą kości, zapobiega ich ścieraniu się, jest odporna na tarcie, ułatwia poślizg.
chrząstka stawowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.