Człowiek - mięśnie, stawy

Biologia, powtórzenie. 17 pytań.

Z około ilu mięśni składa się układ mięśniowy człowieka?
600
Rodzaje tkanki mięśniowej :
gładka
poprzecznie prążkowana
mięsień serca
Tkanka mięśniowa gładka :
kurczy się powoli i niezależnie od naszej woli ( skurcz jest długotrwały)
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana :
kurczy się szybko i zależnie od naszej woli (skurcz jest krótki )
Zaznacz prawidłowe zdania.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana buduje mięśnie szkieletowe
Tkanka mięśniowa gładka wyściela pęcherz, żołądek i inne narządy
Miejsce przyczepu mięśnia do kości, skóry lub błon śluzowych :
ścięgno
W uproszczonym schemacie budowy mięśnia możemy wyróżnić :
ścięgno końcowe
ścięgno początkowe
brzusiec
Z uwagi na rodzaj przyczepu mięśni wyróżniamy mięśnie :
dwugłowe, trójgłowe, czterogłowe
Z uwagi na rodzaj wykonywanych ruchów wyróżniamy mięśnie:
przywodziciele
prostowniki
zginacze
odwodziciele
Siła ruchu kurczącego się mięśnia zależy od tego jak dużo włókien kurczy się naraz i jest wprost proporcjonalana do powierzchni przekroju poprzecznego mięśnia
TAK
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Mięśnie międzyżebrowe uczestniczą w oddychaniu
Przepona jest mięśniem klatki piersiowej oddzielającym jamę brzuszną od klatki piersiowej
Mięsień czworoboczny zbilża łopatkę do kręgosłupa, pochyla głowę w bok i skręca w przeciwną stronę
Mięsień piersiowy większy jest pomocniczym mięśniem wdechowym
Mięsień ruchowy tułowia to tłocznia brzuszna, którą tworzy :
mięsień prosty brzucha i przepona
Tłocznia brzuszna bierze udział podczas:
porodu
mikcji
defekacji
Liczba kości budujących staw mówi o tym czy są to stawy proste czy złożone. Staw nadgarstkowy jest przykładme stawu :
złożonego
Ze względu na możliwe do wykonywania ruchy dzielimy stawy na kuliste i zawiasowe. Spośród podanych zaznacz stawy zawiasowe
staw kolanowy
staw łokciowy
Zwichnięcie stawu to zmiana położenia kości w stawie
TAK
Pokrywa powierzchnię stykających się ze sobą kości, zapobiega ich ścieraniu się, jest odporna na tarcie, ułatwia poślizg.
chrząstka stawowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.