Test z Biologii

Człowiek - mięśnie, stawy

Pytanie 1
Z około ilu mięśni składa się układ mięśniowy człowieka?
Pytanie 2
Rodzaje tkanki mięśniowej :
Pytanie 3
Tkanka mięśniowa gładka :
Pytanie 4
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana :
Pytanie 5
Zaznacz prawidłowe zdania.
Dalej