Pytania i odpowiedzi

Lipidy All (I termin 2017; I, II termin 2016; I, II, III termin 2015)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zebrane pytania z dostępnych baz 2015-2017.
Ilość pytań: 161 Rozwiązywany: 20072 razy
Pytanie 21
21) U pacjenta z cukrzycą typu II i insulinoopornością może dochodzić do:
powstawania w mięśniach nadmiaru acetylo-CoA oraz NADH
Pytanie 22
22) Izoforma apo E2:
ma obniżone powinowactwo do receptora apo B/E i towarzyszy hiperlipoproteinemi typu III
Pytanie 23
23) Lipoproteina (a):
stymuluje sekrecje PAI-1 i zmniejsza uwalnianie wolnej formy TGF-beta
Pytanie 24
24) Zaznacz nieprawdę:
stosunek reszt tauryny do glicyny w kwasach żółciowych wynosi 3:1
Pytanie 25
25) Wrodzony defekt kubuliny:
wywołuje młodzieńcza postać niedokrwistości megaloblastycznej
Pytanie 26
26) Zahamowanie krążenia wątrobowo-jelitowego kwasów żółciowych:
zwiększa osoczowy klirens LDL
Pytanie 27
27) Który z kwasów żółciowych praktycznie nie ulega wchłanianiu w krążeniu jelitowo-wątrobowym:
kwas litocholowy
Pytanie 28
28) Oksysterole:
zwiększają syntezę endotelin i TXA2
Pytanie 29
29) Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące działania oksysteroli na organizm ludzki:
zwiększają syntezę TXA1 i endoteliny
Pytanie 30
30) HSL prawidłowo charakteryzuje odpowiedź:
jest endoenzymem, jej aktywność regulują hormony
Pytanie 31
31) Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące acetooctanu:
jego gromadzenie we krwi prowadzi do kwasicy oddechowej
Pytanie 32
32) Kwas pantotenowy bierze udział w procesach:
wszystkie prawidłowe
Pytanie 33
33) Do syntezy 1 cząsteczki stearynianu z acetyloCoA wykorzystuje się następującą liczbę ATP:
8
Pytanie 34
34) Do kwasów Omega6 zaliczamy:
arachidonowy, linolowy, γ-linolenowy
Pytanie 35
35) Który z poniższych punktów zawiera wyłącznie kwasy należące do szeregu omega6:
kw arachidonowy, kw linolowy
Pytanie 36
36) Fałszem jest:
geranylo ma 15 at. węgla
Pytanie 37
37) Resolwiny to związki: 1) o działaniu przeciwzapalnym, 2) syntetyzowane fizjologicznie z arachidonianu, 3) indukujące degranulację granulocytów, 4) o działaniu wazokonstrykcję, 5) których działanie może nasilać aspiryna. Poprawne stwierdzenia to:
1,5
Pytanie 38
38) Klirens LDL wynosi / Średni czas retencji LDL w osoczu jest liczony w:
dniach
Pytanie 39
39) Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące dolicholu:
wszystkie powyższe zdania są prawdziwe
Pytanie 40
40) Z podanych zdań o ciałach ketonowych fałszywe jest:
nie są syntetyzowane w organizmie zdrowego człowieka

Powiązane tematy