Pytania i odpowiedzi

SOJA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 84 Rozwiązywany: 5873 razy
Pytanie 1
Do mierników sukcesu na etapie wykorzystywania systemu należą:
a. redukcja zasobów
d. usprawnienie procesów biznesowych
Pytanie 2
2. Zastosowanie systemów zintegrowanych związane jest z:
a. potrzeba zaangażowania wielu pracowników
b. ryzykiem niepowodzenia
Pytanie 3
3. BOM:
b. jest skrótem od Bill of Materials
d. oznacza Strukturę Produktu
Pytanie 4
4. Korzyści osiągane w wyniku zastosowania SZ:
a. pojawiają sie zwykle po pewnym czasie
Pytanie 5
5. Do końcowych czynności procesu oceny ex ante SZ należą:
b. oszacowanie korzyści
c. oszacowanie kosztów
Pytanie 6
6. Do systemów, z których wywodzi sie system zintegrowany zaliczamy:
b. MRP II
d. ERP
Pytanie 7
7. Do zagadnień branych pod uwagę podczas oceny SZ należą:
c. wizja działania przedsiębiorstwa w przyszłości
d. obecny stan przedsiębiorstwa
Pytanie 8
8. Sponsor projektu:
b. to najlepiej prezes firmy
c. jest przywódca wdrożenia
Pytanie 9
9. Oszacowanie kosztów zastosowania SZ powinno brać pod uwagę:
b. bezpośrednie koszty projektu
c. koszty usług szkoleniowych
d. pośrednie koszty organizacyjne
Pytanie 10
10. Do problemów występujących na etapie organizacji wdrożenia zaliczamy:
a. kulturę firmy oporną na zmiany
b. problemy z migracją systemu
Pytanie 11
11. Szef projektu ze strony dostawcy systemu:
b. organizuje wsparcie dostawcy dla prac wdrożeniowych
Pytanie 12
12. Problemy związane z wdrażaniem SZ:
b. mogą się róznić w zależności od fazy projektu
c. dotyczą często uczestników wdrożenia
Pytanie 13
13. System zintegrowany:
a. integruje procesy ponad funkcjami biznesowymi firmy
b. integruje dane firmy
Pytanie 14
14. Do metodyk wdrożeniowych dostawców SZ zaliczamy:
a. AcceleratedSAP, Baan Target
Pytanie 15
15. BoB:
a. jest skrótem od Best of Breed
c. polega na wyborze modułów od różnych producentów
Pytanie 16
16. Metoda ABCD:
b. pomaga określić klasę wdrożenia systemu MRP II
d. jest oparta na samoocenie
Pytanie 17
17. Sukces optymalny:
c. odnosi się do potencjalnie najlepszych do osiągnięcia wyników przez firmę
d. może znacznie róznić się od postawionych celów
Pytanie 18
18. System zintegrowany:
b. jest tworzony na konkretne zamówienie danej firmy
c. najczęściej jest kupowany od zewnętrznego dostawcy
Pytanie 19
19. Kompleksowa ocena zastosowania SZ w przedsiębiorstwie:
c. składa się z kilku etapów
Pytanie 20
20. Pojęcie sukcesu we wdrożeniu SZ:
a. może zmieniać się w zależności od fazy projektu
c. ma wiele wymiarów
d. może być różnie rozumiane w zależności od uczestnika projektu

Powiązane tematy

#systemy #zintegrowane