Pytania i odpowiedzi

A... B... C...

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości lektury A... B... C... Elizy Orzeszkowej.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 5022 razy
Pytanie 1
Główna bohaterka utworu miała na imię:
Joanna
Pytanie 2
A... B... C... jest
nowelą
Pytanie 3
Brat Joanny ma na imię
Mieczysław
Pytanie 4
W jakim wieku Mieczysław Lipski ukończył swoją edukację?
16 lat
Pytanie 5
Wybierz cechy charakteru opisujące Joannę Lipską.
ambitna
dobra
skromna
Pytanie 6
Czy Joanna i Mieczysław byli sierotami?
tak
Pytanie 7
Gdzie pracował Mieczyk?
w starostwie
Pytanie 8
Kto dał pracę Joannie?
pani Rożnowska
Pytanie 9
W jakim pomieszczeniu Joanna uczyła dzieci?
w kuchni
Pytanie 10
Co symbolizował gmach sądu?
bezduszność
potęgę zaborców
Pytanie 11
Na jaką karę została skazana Joanna Lipska przez sąd?
200 talarów lub 3 miesięcy więzienia
Pytanie 12
Kto zapłacił karę pieniężną w imieniu Joanny?
Mieczyk
Pytanie 13
Która z wymienionych osób była pijakiem?
ślusarz
Pytanie 14
Czy po wydanym wyroku Joanna przestała uczyć dzieci?
nie
Pytanie 15
Które dziecko najbardziej polubiło czytanie i pisanie?
Kostuś