Test z lektury szkolnej

A... B... C...

Pytanie 1
Główna bohaterka utworu miała na imię:
Pytanie 2
A... B... C... jest
Pytanie 3
Brat Joanny ma na imię
Pytanie 4
W jakim wieku Mieczysław Lipski ukończył swoją edukację?
Pytanie 5
Wybierz cechy charakteru opisujące Joannę Lipską.
Pytanie 6
Czy Joanna i Mieczysław byli sierotami?
Dalej