Powtórzenie: Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
działanie synergistyczne
Wypadek który powoduje niezdolność do pracy od 4-20 dni to wypadek:
lekki
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
przy pracy
Wzrost hałasu o 3 dB to wzrost intensywności dźwięku o:
100%
Dawka drgań w jednostkach:
m2/s3
Definicja LD 50:
dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony efekt u 50% organizmów danej populacji w określonych warunkach
Definicja wypadku według Koradeckiej:
zachwianie równowagi między wymaganiami zadań a możliwością pracownika
Dla którego zmysłu smaku jest najdłuższy czas reakcji:
kwaśny
Dlaczego choroba drwali nosi nazwę zespołu choroby wibracyjnej:
nie jest to jedna choroba a zespół chorób (układu krwionośnego, kostnego, nerwowego)
Dlaczego należy pracować na najniższych obrotach silnika pilarki:
drgania pilarki są mniej szkodliwe
Dlaczego powiązania w układzie człowiek-maszyna-środowisko nazywamy powiązaniami cybernetycznymi:
gdyż obejmują procesy informacji i sterowania
Dlaczego stosujemy skalę logarytmiczną do oceny poziomu hałasu na stanowiskach pracy:
zakres skali jest niewielki, wygodny do użycia
Dlaczego zaniechano wyposażania pracowników leśnych w „stopery” douszne tłumiące hałas:
ze względów higienicznych
Do biernych metod ochrony operatora przed wibracją nie zaliczymy:
stosowanie odpowiedniej techniki pracy pilarką
Do podstawowych parametrów fizycznych hałasu zaliczyć można:
częstotliwość wyrażaną w Hz
Do podstawowych parametrów fizycznych hałasu nie można zaliczyć:
siła akustyczna wyrażona w Pscl
Dopuszczalny hałas dla kobiet w ciąży wynosi:
65 dB
Dopuszczalny hałas dla młodocianych:
80 db
Dopuszczalny wydatek energetyczny dla kobiet w ciąży wynosi:
2900 kJ/zmianę
Dźwignie mają być położone:
w zasięgu ręki

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.