Pytania i odpowiedzi

Ergonomia 31-61

Pytanie 1
Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
działanie synergistyczne
Pytanie 2
Wypadek który powoduje niezdolność do pracy od 4-20 dni to wypadek:
lekki
Pytanie 3
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
przy pracy
Pytanie 4
Wzrost hałasu o 3 dB to wzrost intensywności dźwięku o:
100%
Pytanie 5
Dawka drgań w jednostkach:
m2/s3
Pytanie 6
Definicja LD 50:
dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony efekt u 50% organizmów danej populacji w określonych warunkach
Pytanie 7
Definicja wypadku według Koradeckiej:
zachwianie równowagi między wymaganiami zadań a możliwością pracownika
Pytanie 8
Dla którego zmysłu smaku jest najdłuższy czas reakcji:
kwaśny
Pytanie 9
Dlaczego choroba drwali nosi nazwę zespołu choroby wibracyjnej:
nie jest to jedna choroba a zespół chorób (układu krwionośnego, kostnego, nerwowego)
Pytanie 10
Dlaczego należy pracować na najniższych obrotach silnika pilarki:
drgania pilarki są mniej szkodliwe
Pytanie 11
Dlaczego powiązania w układzie człowiek-maszyna-środowisko nazywamy powiązaniami cybernetycznymi:
gdyż obejmują procesy informacji i sterowania
Pytanie 12
Dlaczego stosujemy skalę logarytmiczną do oceny poziomu hałasu na stanowiskach pracy:
zakres skali jest niewielki, wygodny do użycia
Pytanie 13
Dlaczego zaniechano wyposażania pracowników leśnych w „stopery” douszne tłumiące hałas:
ze względów higienicznych
Pytanie 14
Do biernych metod ochrony operatora przed wibracją nie zaliczymy:
stosowanie odpowiedniej techniki pracy pilarką
Pytanie 15
Do podstawowych parametrów fizycznych hałasu zaliczyć można:
częstotliwość wyrażaną w Hz