Test kwalifikacji zawodowej

Ergonomia 31-61

Pytanie 1
Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
Pytanie 2
Wypadek który powoduje niezdolność do pracy od 4-20 dni to wypadek:
Pytanie 3
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
Pytanie 4
Wzrost hałasu o 3 dB to wzrost intensywności dźwięku o:
Pytanie 5
Dawka drgań w jednostkach:
Dalej