Powtórzenie: Hormony I

fijzologia gumed hormony I giełda

Medycyna, powtórzenie. 42 pytań.

Hormony steroidowe wywierają swoje wpływy metaboliczne wiążąc się ze swoistymi receptorami błonowymi komórek docelowych
F
Neurofizyna I i neurofizyna II są podwzgórzowymi hormonami uwalniającymi wazopresyne i oksytocyne
F
Furosemid zwiększa wydalanie jonów sodu i potasu
P
Angiotensyna II pobudza wydzielanie aldosteronu
P
Warunkiem niezbędnym wywołania znacznej diurezy po spożyciu małej dawki (20 mg) furosemidu jest wcześniejsze spożycie co najmniej 250ml płynów
F
Standaryzowaną próbę zagęszczenia wykonuje się zwykle bezpośrednio po próbie rozcieńczenia moczu
F
Pobudzenie neuronów przywspółczulnych z okolic S2-S3 odpowiada za zahamowanie hamującego wpływu układu współczulnego na mięsień wypieracz moczu i w efekcie powoduje rozkurcz pęcherza moczowego
F
Oksytocyna wydzielana jest z tylnego płata przysadki na drodze odruchowej
P
Wazopresyna ulega enzymatycznej inaktywacji w wątrobie i nerkach
P
Najniższe stęzenie ACTH w surowicy występuje we wczesnych godzinach porannych
F
ACTH powstaje z POMC
P
POMC (prepiomelanokortyna) jest wytwarzana w części pośredniej i w płacie przednim przysadki mózgowej, w podwzgórzu a także w płucach
P
Pobudzenie baroreceptorów tętniczych zmniejsza uczucie pragnienia
P
Tarczyca uwalnia do krwiobiegu T4 w zdecydowanie większej ilości niż T3
P
Eustres to typ odpowiedzi stresowej charakteryzujący się utrudnieniem lub niemożnością realizacji złożonych celów i zadań
P
Wypalenie papierosów przez osobę która systematycznie nie pali powoduje rozcieńczenie moczu proporcjonalnie do ilości pochłoniętej nikotyny
F
Frakcje filtracyjną można obliczyć dzieląc klirens PAH przez klirens kreatyniny
F
Aminokwasy nie ulegają przesączaniu z naczyń włosowatych kłębuszka do moczu pierwotnego
F
Oksytocyna wywołuje rytmiczne skurcze mięsni gładkich macicy co umożliwia akcje porodową
P
Resorbcja części jonów sodowych resorbowanych z kanalika proksymalnego zachodzi przy udziale kotransportu z aminokwasami
P

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.