Test z Medycyny

Hormony I

Pytanie 1
Hormony steroidowe wywierają swoje wpływy metaboliczne wiążąc się ze swoistymi receptorami błonowymi komórek docelowych
Pytanie 2
Neurofizyna I i neurofizyna II są podwzgórzowymi hormonami uwalniającymi wazopresyne i oksytocyne
Pytanie 3
Furosemid zwiększa wydalanie jonów sodu i potasu
Pytanie 4
Angiotensyna II pobudza wydzielanie aldosteronu
Pytanie 5
Warunkiem niezbędnym wywołania znacznej diurezy po spożyciu małej dawki (20 mg) furosemidu jest wcześniejsze spożycie co najmniej 250ml płynów
Dalej