Pytania i odpowiedzi

Dziady cz. II - test znajomości lektury

Pytanie 16
W jaki sposób podczas Dziadów przywoływane są duchy najcięższe?
poprzez zapalenie wódki i wypowiedzienie zaklęcia
Pytanie 17
Do jakiej kategorii duchów należy Zosia?
duchów pośrednich
Pytanie 18
Kim była Zosia?
poddaną złego pana
Pytanie 19
Dlaczego Widmo złego pana nie może dostać tego, o co prosi?
chór ptaków zabiera mu wszystko co zostaje mu ofiarowane
Pytanie 20
Jakim gatunkiem literackim są Dziady cz. II?
dramatem
Pytanie 21
Jaką rolę odgrywa w dramacie chór?
buduje napięcie
Pytanie 22
Aniołki i Dziewczyna to postacie:
fantastyczne
Pytanie 23
Czego potrzebuje Widmo złego pana, by jego dusza mogła w końcu oddzielić się od ciała?
odrobiny wody i pszenicy podanych przez jednego z jego byłych poddanych