Pytania i odpowiedzi

Dziady, część II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jak dobrze znasz wydarzenia i postaci z lektury "Dziady cz. II"?
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 606135 razy
Pytanie 1
Kiedy rozgrywa się akcja utworu?
w wigilię zaduszek
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Akcja utworu dzieje się w kaplicy cmentarnej.
Prawda
Obrządek dziadów nazywano w czasach pogańskich ucztą wilka.
Fałsz
Autorem utworu jest Adam Mickiewicz.
Prawda
Pytanie 3
Czym była kądziel?
włóknami do przędzenia
Pytanie 4
Po co ludzie z wiejskiej gromady przywołują duchy zmarłych?
pragną ulżyć duszom, które nie mogą zaznać spokoju
Pytanie 5
Kto przewodzi obrządkowi Dziadów?
Guślarz
Pytanie 6
Jak przedstawione było pierwsze widmo, które pojawiło się podczas dziadów?
Pod postacią
dwóch aniołków
, które do zbawienia potrzebowały
dwóch ziaren gorczycy
gdyż
w życiu nie zaznały cierpienia
.
Pytanie 7
Jakie imiona miały duchy dzieci, które przyzwał Guślarz?
Józio
Rózia
Pytanie 8
Gdzie pojawia się druga zjawa?
za oknem
Pytanie 9
Skąd Guślarz przywoływał duchy?
z czyścca
Pytanie 10
Dokąd chce udać się druga zjawa?
do piekła
Pytanie 11
Jakie ptaki dręczą drugą zjawę?
sowy
puchacze
kruki
Pytanie 12
Za co Pan skazał na karę chłosty Kruka?
za kradzież jabłek
Pytanie 13
W jaki sposób zmarła Sowa?
zamarzła
Pytanie 14
Do jakiej kategorii duchów należy Widmo złego pana?
duchów najcięższych
Pytanie 15
W jaki sposób podczas Dziadów przywoływane są duchy najcięższe?
poprzez zapalenie wódki
Pytanie 16
Czego potrzebuje Widmo złego pana, by jego dusza mogła w końcu oddzielić się od ciała?
odrobiny wody i jedzenia
Pytanie 17
Kim była Zosia?
pasterką
Pytanie 18
Dlaczego Widmo złego pana nie może dostać tego, o co prosi?
chór ptaków zabiera mu wszystko co zostaje mu ofiarowane
Pytanie 19
Co było powodem, że Zosia nie mogła trafić do nieba?
odrzucała miłość
Pytanie 20
Ilu lat potrzebował jeszcze duch Zosi by dostać się do nieba?
dwóch
Pytanie 21
Jakim zawołaniem Guślarz odpędza duchy?
a kysz
Pytanie 22
Do jakiej kategorii duchów należy Zosia?
duchów pośrednich
Pytanie 23
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ostatnia zjawa pojawia się po północy.
Prawda
Ostatniej zjawy nie udaje się odpędzić Guślarzowi.
Prawda
Ostatnia zjawa powtarza wciąż "Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie".
Fałsz
Ostatnia zjawa podąża za starcem.
Fałsz