Pytania i odpowiedzi

Metody immunologiczne, 10 [ŚUM][BCHM][WEJ]

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z immunologii
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 1504 razy
Pytanie 1
Uszereguj podane metody: RIA, LIA, EIA w kolejności wzrastającej czułości.
1
RIA
2
EIA
3
LIA
Pytanie 2
Przeciwciała monoklonalne:
posiadają takie same regiony zmienne, wobec czego rozpoznają tylko jedną determinantę antygenową
Pytanie 3
Do oznaczania albuminy użyjesz:
turbidymetrii
Pytanie 4
Jak uzyskujemy przeciwciała poliklonalne?
Wprowadzając antygen wobec którego chcemy uzyskać przeciwciało do organizmu zwierzęcia.
Pytanie 5
Co to jest surowica antyglobulinowa?
Surowica zawierająca przeciwciała przeciwko ludzkim immunoglobulinom.
Pytanie 6
Co to są metody homogenne? Podaj przykłady tych metod. (2pkt)
Metody, w których antygen i przeciwciało znajdują się w r-rze w jednej fazie. np. EMIT, HTRF.
Pytanie 7
Jaki fragment przeciwciała pozwala na rozróżnienie jego klasy?
Część stała łańcucha ciężkiego.
Pytanie 8
W czym znakowane jest przeciwciało w metodach LIA?
Enzymem - peroksydazą chrzanową lub lucyferazą.
Pytanie 9
Immunoglobulina składa się z:
dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich
Pytanie 10
Dla zwiększenia immunogenności antygenu często sprzęga się go z:
białkami nośnikowymi o dużej masie cząsteczkowej
Pytanie 11
Sprzęganie przeciwciał ze znacznikami izotopowymi
jest tanie i proste, lecz otrzymane koniugaty mają krótki okres półtrwania
Pytanie 12
W metodach EIA przeciwciało jest znakowane
Pytanie 13
Metoda Sandwich ELISA: (dwie prawidłowe)
jest czulsza niż klasyczna ELISA
jest czulsza niż klasyczna ELISA, ale zajmuje więcej czasu
Pytanie 14
Technika kompetencyjna
jest techniką heterogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystujemy dwa znakowane przeciwciała
Pytanie 15
Zjawisko fluorescencji od zjawiska fosforescencji różni się:
czasem jaki upływa od momentu wzbudzenia fluorochromu do chwili emisji fotonu (w fosforescencji emisja z opóźnieniem)

Powiązane tematy

#biochemia #immunologia #sum