Fiszki

Metody immunologiczne, 10 [ŚUM][BCHM][WEJ]

Test w formie fiszek Test z immunologii
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 1514 razy
Uszereguj podane metody: RIA, LIA, EIA w kolejności wzrastającej czułości.
1
RIA
2
EIA
3
LIA
Przeciwciała monoklonalne:
są otrzymywane przez szczepienie dużego zwierzęcia antygenem, przeciwko któremu chcemy otrzymać przeciwciało
posiadają takie same regiony zmienne, wobec czego rozpoznają tylko jedną determinantę antygenową
posiadają różne regiony zmienne, ale takie same łańcuchy ciężkie
posiadają takie same regiony zmienne, ale mogą rozpoznawać różne determinanty antygenowe
posiadają takie same regiony zmienne, wobec czego rozpoznają tylko jedną determinantę antygenową
Do oznaczania albuminy użyjesz:
ELISA
LIA
turbidymetrii
FIA
turbidymetrii
Jak uzyskujemy przeciwciała poliklonalne?
Wprowadzając antygen wobec którego chcemy uzyskać przeciwciało do organizmu zwierzęcia.
Co to jest surowica antyglobulinowa?
Surowica zawierająca przeciwciała przeciwko ludzkim immunoglobulinom.
Co to są metody homogenne? Podaj przykłady tych metod. (2pkt)
Metody, w których antygen i przeciwciało znajdują się w r-rze w jednej fazie. np. EMIT, HTRF.
Jaki fragment przeciwciała pozwala na rozróżnienie jego klasy?
Część stała łańcucha ciężkiego.
W czym znakowane jest przeciwciało w metodach LIA?
Enzymem - peroksydazą chrzanową lub lucyferazą.
Immunoglobulina składa się z:
jednego łańcucha ciężkiego i jednego łańcucha lekkiego
czterech łańcuchów ciężkich i czterech łańcuchów lekkich
dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich
naprzemiennie ułożonych łańcuchów ciężkich i lekkich
dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich
Dla zwiększenia immunogenności antygenu często sprzęga się go z:
solami metali ciężkich
białkami nośnikowymi o dużej masie cząsteczkowej
haptenami
poddaje się je denaturacji
białkami nośnikowymi o dużej masie cząsteczkowej
Sprzęganie przeciwciał ze znacznikami izotopowymi
jest bardzo trudne i dlatego obecnie prawie nie stosowane
umożliwia uzyskanie jednej z najwyższych czułości detekcji, ale jest procesem kosztownym
jest proste, tanie, a powstałe koniugaty cechują się dużą stabilnością
jest tanie i proste, lecz otrzymane koniugaty mają krótki okres półtrwania
jest tanie i proste, lecz otrzymane koniugaty mają krótki okres półtrwania
W metodach EIA przeciwciało jest znakowane
Metoda Sandwich ELISA: (dwie prawidłowe)
wymaga użycia specjalnych przeciwciał kanapkowych
jest czulsza niż klasyczna ELISA
jest mniej czuła niż klasyczna ELISA
jest czulsza niż klasyczna ELISA, ale zajmuje więcej czasu
jest czulsza niż klasyczna ELISA
jest czulsza niż klasyczna ELISA, ale zajmuje więcej czasu
Technika kompetencyjna
jest techniką homogenną wykorzystywaną do pomiaru stężeń niskocząsteczkowych substancji np. leków
jest techniką heterogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystujemy dwa znakowane przeciwciała
jest techniką heterogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystuje się kompetencję między znakowanym i nieznakowanym antygenem
jest techniką homogenną, w której wykorzystujemy dwa znakowane przeciwciała
Zjawisko fluorescencji od zjawiska fosforescencji różni się:
czasem jaki upływa od momentu wzbudzenia fluorochromu do chwili emisji fotonu (w fosforescencji emisja z opóźnieniem)

Powiązane tematy

#biochemia #immunologia #sum

Inne tryby