Pytania i odpowiedzi

Biochemia2 t1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2771 razy
Pytanie 1
Jako leki stosuje się:
enzymy trzustki
Pytanie 2
Cechą wspólną wszystkich proteaz serynowych jest to że:
zawiera jedną aktywną grupę serynową
Pytanie 3
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
s/mol
Pytanie 4
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
Pytanie 5
Glutation:
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
Pytanie 6
Trucizny wykazują inhibicję:
nieodwracalna niekompetycyjna
Pytanie 7
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Pytanie 8
Działanie enzymu: 1) nie wpływa na entalpię swobodną reakcji 2) reakcje samorzutne mają entalpię na plusie 3) nie wpływa na równowagę reakcji
1 i 3
Pytanie 9
Hormony tarczycy:
przechodzą przez łożysko, dlatego w okresie płodowym niedoczynność tarczycy nie ma znaczenia dla prawidłowego rozwoju
Pytanie 10
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
syntaza cytrynianowa
karboksylaza pirogronianowa
Pytanie 11
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
Pytanie 12
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Pytanie 13
Najlepiej efektory/inhibitory allosteryczne określa stwierdzenie:
przyłączają się w miejsce inne niż katalityczne enzymu
Pytanie 14
Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
Pytanie 15
Selenocysteina :
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej

Powiązane tematy

#biochema #witaminy #enzymy