Powtórzenie: Biochemia2 t1

Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.

Chemia, Studia.

Jako leki stosuje się:
enzymy trzustki
Cechą wspólną wszystkich proteaz serynowych jest to że:
zawiera jedną aktywną grupę serynową
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
s/mol
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
Glutation:
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
Trucizny wykazują inhibicję:
nieodwracalna niekompetycyjna
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Działanie enzymu: 1) nie wpływa na entalpię swobodną reakcji 2) reakcje samorzutne mają entalpię na plusie 3) nie wpływa na równowagę reakcji
1 i 3
Hormony tarczycy:
przechodzą przez łożysko, dlatego w okresie płodowym niedoczynność tarczycy nie ma znaczenia dla prawidłowego rozwoju
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
karboksylaza pirogronianowa
syntaza cytrynianowa
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Najlepiej efektory/inhibitory allosteryczne określa stwierdzenie:
przyłączają się w miejsce inne niż katalityczne enzymu
Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
Selenocysteina :
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej
NAD uczestniczy w reakcji dehydrogenazy ADH. Jest więc w tej reakcji:
kosubstratem
Dodanie aspiryny jako inhibitora, jak będzie wyglądał wykres:
żadnej z wymienionych
W przypadku zatrucia glikolem które skutkuje wystąpieniem kwasicy metabolicznej leczenie obejmuje podawanie wodorowęglanu lub trisaminolu, hemodializa i podanie inhibitora dehydrogenazy alkoholowej. ADH jest enzymem utleniającym glikol do kwasów organicznych. Przy zatruciu glikolem podaje się etanol. Etanol jako inhibitor kompetencyjny ADH:
zwieksza Km nie wpływa na Vmax
ATP jako koenzym uczestniczy w: (2odp)
aktywacji witamin B1 i B2
aktywacji witamin B1 i B6
Stosunek stężeń receptora dla transferyny (TFR) do stężenia ferrytyny
jest wysoki u osób z niedoborem żelaza

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substancji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Typowe związki chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzymy), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasy, węglowodany, lipidy, nukleotydy, hormony i in.

Do dziedzin nauki blisko związanych lub zazębiających się z biochemią należą:

 • biologia molekularna
 • chemia bioorganiczna
 • chemia bionieorganiczna
 • chemia medyczna
 • chemia leków
 • chemia środowiska
 • biotechnologia
 • cytologia
 • biofizyka
 • biogeochemia
 • cytochemia (chemia komórki)
 • histochemia (chemia tkanek)
[ Wikipedia ]

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Biochemia2 t1".

Zapis równań reakcji, dobieranie współczynników, tworzenie równań reakcji.
Chemia, Gimnazjum
20
Moc kwasu i zasady
Chemia, Liceum, Technikum
8
#kwas #zasada #moc
Chemia, Ogólny
118
#pierwiastki #pierwiastkichemiczne #symbolepierwiastkow
powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4