Fiszki

Biochemia2 t1

Test w formie fiszek Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2761 razy
Jako leki stosuje się:
brak poprawnej odpowiedzi
konwertazy enzymatyczne
fosfoglukomutazy
enzymy trzustki
enzymy trzustki
Cechą wspólną wszystkich proteaz serynowych jest to że:
zawiera jedną aktywną grupę serynową
mają kieszonkę hydrofobową
zawierają aktywne grupy serynowe
mają kieszonkę hydrofilową
zawiera jedną aktywną grupę serynową
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
mol/l
mol/s
l/mol
s/mol
s/mol
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
enzymy wykazujące zdolność kooperacyjnego przyłączenia substratu - gdy współczynnik hilla &rt;1, to cechuje je dodatnia kooperatywność
mechanizm reakcji dla dwóch lub więcej substratów można opisac jako sekwencyjny, gdy przyłączają się do enzymu w określonej kolejności
równanie hilla opisuje kooperatywnośc dla m.in takich białek, jak kalmodulina czy hemoglobina
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
Glutation:
jest głównym enzymatycznym antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
cykliczny tripeptyd będący, antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
zawiera aminokwasy: alaninę, kwas glutaminowy, cysteinę
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
Trucizny wykazują inhibicję:
odwracalna
nieodwracalna mieszana
nieodwracalna niekompetycyjna
brak prawidłowej odp
nieodwracalna niekompetycyjna
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo niehemowe wchłania się na +3 stopnie utlenienia, Co ułatwia dwunastniczy cytochrom b odpowiedzialny za jego utlenianie z +2 na +3 stopień utlenienia
Żelazo hemowe i niehemowe wchłaniają się głównie w końcowym odcinku jelita cienkiego, w czym pomaga witamina C i niskie ph tam panujące
Żelazo hemowe jest trudniej wchłaniane, gdyż na powierzchni duodenocytów nie ma transportera dla hemu i żelazo to najpierw musi być odłączone od hemu, żelazo niehemowe jest wchłaniane lepiej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Działanie enzymu: 1) nie wpływa na entalpię swobodną reakcji 2) reakcje samorzutne mają entalpię na plusie 3) nie wpływa na równowagę reakcji
2 i 3
1 i 3
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
1 i 2
1 i 3
Hormony tarczycy:
przechodzą przez łożysko w pierwszych tygodniach ciąży
nie przechodzą przez łożysko, dlatego robi się badania screeningowe
przechodzą przez łożysko, dlatego w okresie płodowym niedoczynność tarczycy nie ma znaczenia dla prawidłowego rozwoju
nie przechodzą przez łożysko, stąd też niedoczynność tarczycy płodu wymaga przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej
przechodzą przez łożysko, dlatego w okresie płodowym niedoczynność tarczycy nie ma znaczenia dla prawidłowego rozwoju
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
hydrataza
karboksylaza pirogronianowa
anhydraza węglanowa
syntaza cytrynianowa
karboksylaza pirogronianowa
syntaza cytrynianowa
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
między innymi w makrofagach i enterocytach, a jej obniżoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
nie ulega ekspresji poza nerkami
ekspresja w lokalizacjach pozanerkowych jest zależna od PTH I zwiększa się u osób z nadczynnością przytarczyc
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
fruktoza ma większe powinowactwo do heksokinazy niż glukoza
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Vmax dla obu enzymów jest takie same
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Najlepiej efektory/inhibitory allosteryczne określa stwierdzenie:
wpływają na zmiany konformacyjne w miejscu katalitycznym
przyłączają się w miejsce inne niż katalityczne enzymu
przyłączają się w miejsce inne niż katalityczne enzymu
Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
spadek obydwu Km i Vmax
brak zmiany obdywu Km i Vmax
brak zmiany Vmax, obniżenie Km
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
Selenocysteina :
jest aminokwasem powstałym w wyniku obróbki potranslacyjnej
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej
jest dipeptydem powstałym w wyniku transsulfuracji homocysteiny
nie występuje w białkach
wchodzi w skład peroksydazy glutationowej

Powiązane tematy

#biochema #witaminy #enzymy

Inne tryby