Biochemia2 t1, fiszki z chemii

Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.

Fiszki, Chemia, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Witamina B12 jest koenzymem enzymów:
syntetazy metioninowej i mutazy metylomalonylo-CoA
syntazy metioninowej
mutazy metylomalonylo-CoA, aminomutazy leucynowej, syntazy metioninowej
aminomutazy leucynowej
Witamina B12 jest koenzymem enzymów:
syntetazy metioninowej i mutazy metylomalonylo-CoA
syntazy metioninowej
mutazy metylomalonylo-CoA, aminomutazy leucynowej, syntazy metioninowej
aminomutazy leucynowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
anhydraza węglanowa
hydrataza
syntaza cytrynianowa
karboksylaza pirogronianowa
Który enzym nie należy do liaz? (2 odp)
anhydraza węglanowa
hydrataza
syntaza cytrynianowa
karboksylaza pirogronianowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Glutation:
zawiera aminokwasy: alaninę, kwas glutaminowy, cysteinę
jest głównym enzymatycznym antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
cykliczny tripeptyd będący, antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
Glutation:
zawiera aminokwasy: alaninę, kwas glutaminowy, cysteinę
jest głównym enzymatycznym antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
cykliczny tripeptyd będący, antyoksydantem przestrzeni wewnątrzkomórkowej
posiada wiązanie gamma-glutamylowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W wyniku konwersji beta - karotenu przez BCO powstaje:
retinol
retinal
kwas retinowy
BCO nie bierze udziału w konwersji beta - karotenu
W wyniku konwersji beta - karotenu przez BCO powstaje:
retinol
retinal
kwas retinowy
BCO nie bierze udziału w konwersji beta - karotenu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
fruktoza ma większe powinowactwo do heksokinazy niż glukoza
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Vmax dla obu enzymów jest takie same
Stałe Michaleisa Km dla heksokinazy wynoszą 0,15mM dla glukozy i 1,5mM dla fruktozy. W przypadku glukokinazy Km wynosi 10mM dla glukozy. Na podstawie tych informacji wskaż zdanie prawidłowe.
fruktoza ma większe powinowactwo do heksokinazy niż glukoza
przy stęż. glukozy 5mM jeden z enzymów będzie katalizował reakcję szybciej niż z połową Vmax a drugi poniżej połowy szybkości maksymalnej
Vmax dla obu enzymów jest takie same
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
ekspresja w lokalizacjach pozanerkowych jest zależna od PTH I zwiększa się u osób z nadczynnością przytarczyc
nie ulega ekspresji poza nerkami
między innymi w makrofagach i enterocytach, a jej obniżoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
1alfa-hydroksylaza poza nerkami ulega ekspresji w:
ekspresja w lokalizacjach pozanerkowych jest zależna od PTH I zwiększa się u osób z nadczynnością przytarczyc
nie ulega ekspresji poza nerkami
między innymi w makrofagach i enterocytach, a jej obniżoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
między innymi w makrofagach i niektórych nowotworach, a jej zwiększoną ekspresję obserwuje się w zmianach ziarniniakowych i gruźlicy płuc
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dodanie aspiryny jako inhibitora, jak będzie wyglądał wykres:
inhibicji niekompetycyjnej
kooperatywnej kinetyki nasycenia
inhibicji kompetycyjnej
żadnej z wymienionych
Dodanie aspiryny jako inhibitora, jak będzie wyglądał wykres:
inhibicji niekompetycyjnej
kooperatywnej kinetyki nasycenia
inhibicji kompetycyjnej
żadnej z wymienionych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stosunek stężeń receptora dla transferyny (TFR) do stężenia ferrytyny
jest mało czułym i mało swoistym markerem niedoboru żelaza
jest wysoki u osób z niedoborem żelaza
nie umożliwia różnicowania niedokrwistości z niedoboru żelaza od niedokrwistości towarzyszącej przewlekłym zapaleniom
jest niski u osób z niedoborem żelaza
Stosunek stężeń receptora dla transferyny (TFR) do stężenia ferrytyny
jest mało czułym i mało swoistym markerem niedoboru żelaza
jest wysoki u osób z niedoborem żelaza
nie umożliwia różnicowania niedokrwistości z niedoboru żelaza od niedokrwistości towarzyszącej przewlekłym zapaleniom
jest niski u osób z niedoborem żelaza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ekspresja DMT-1 i dwunastniczego cytochromu b zależy od:
syntezy cytokin prozapalnych m.in. IL-1, IL-6, TNF-alfa
ilości żelaza w diecie, obecności fitynianów i błonnika
czynnika transkrypcyjnego HIF, którego aktywność maleje pod wpływem wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowego żelaza i kwasu askorbinowego
czynnika transkrypcyjnego HIF, którego aktywność maleje pod wpływem erytropoetyny i rośnie pod wpływem hepcydyny
Ekspresja DMT-1 i dwunastniczego cytochromu b zależy od:
syntezy cytokin prozapalnych m.in. IL-1, IL-6, TNF-alfa
ilości żelaza w diecie, obecności fitynianów i błonnika
czynnika transkrypcyjnego HIF, którego aktywność maleje pod wpływem wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowego żelaza i kwasu askorbinowego
czynnika transkrypcyjnego HIF, którego aktywność maleje pod wpływem erytropoetyny i rośnie pod wpływem hepcydyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe i niehemowe wchłaniają się głównie w końcowym odcinku jelita cienkiego, w czym pomaga witamina C i niskie ph tam panujące
Żelazo niehemowe wchłania się na +3 stopnie utlenienia, Co ułatwia dwunastniczy cytochrom b odpowiedzialny za jego utlenianie z +2 na +3 stopień utlenienia
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo hemowe jest trudniej wchłaniane, gdyż na powierzchni duodenocytów nie ma transportera dla hemu i żelazo to najpierw musi być odłączone od hemu, żelazo niehemowe jest wchłaniane lepiej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Wskaż zdanie prawdziwe o wchłanianiu żelaza:
Żelazo hemowe i niehemowe wchłaniają się głównie w końcowym odcinku jelita cienkiego, w czym pomaga witamina C i niskie ph tam panujące
Żelazo niehemowe wchłania się na +3 stopnie utlenienia, Co ułatwia dwunastniczy cytochrom b odpowiedzialny za jego utlenianie z +2 na +3 stopień utlenienia
Żelazo hemowe jest łatwiej wchłaniane, dzięki obecności transportera dla hemu na powierzchni duodenocytów, żelazo niehemowe jest wchłaniane gorzej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Żelazo hemowe jest trudniej wchłaniane, gdyż na powierzchni duodenocytów nie ma transportera dla hemu i żelazo to najpierw musi być odłączone od hemu, żelazo niehemowe jest wchłaniane lepiej, za jego wchłanianie odpowiada dwunastniczy cytochrom b i DMT1
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jako leki stosuje się:
fosfoglukomutazy
konwertazy enzymatyczne
brak poprawnej odpowiedzi
enzymy trzustki
Jako leki stosuje się:
fosfoglukomutazy
konwertazy enzymatyczne
brak poprawnej odpowiedzi
enzymy trzustki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tetrahydrofolian przenosząc grupy formylowe uczestniczy w syntezie:
aktywnej witaminy B12
puryn
seryny
metioniny
Tetrahydrofolian przenosząc grupy formylowe uczestniczy w syntezie:
aktywnej witaminy B12
puryn
seryny
metioniny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Test Schillinga służy do:
oceny stopnia niedoboru witaminy B12 w organizmie
oceny wchłaniania witaminy B12 w jelicie
wykrycia niedokrwistości megaloblastycznej
oceny funkcji nerek
Test Schillinga służy do:
oceny stopnia niedoboru witaminy B12 w organizmie
oceny wchłaniania witaminy B12 w jelicie
wykrycia niedokrwistości megaloblastycznej
oceny funkcji nerek
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
mol/s
mol/l
l/mol
s/mol
Na wykresie podwójnych odwrotności 1/vmax jest wyrażona
mol/s
mol/l
l/mol
s/mol
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która witamina jest aromatyczna
D
K
A
C
Która witamina jest aromatyczna
D
K
A
C
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
mechanizm reakcji dla dwóch lub więcej substratów można opisac jako sekwencyjny, gdy przyłączają się do enzymu w określonej kolejności
enzymy wykazujące zdolność kooperacyjnego przyłączenia substratu - gdy współczynnik hilla &rt;1, to cechuje je dodatnia kooperatywność
równanie hilla opisuje kooperatywnośc dla m.in takich białek, jak kalmodulina czy hemoglobina
Zaznacz fałszywe zdanie:
graficzna prezentacja kinetyki reakcji niektórych enzymów monomerycznych to wykres sigmoidalny
mechanizm reakcji dla dwóch lub więcej substratów można opisac jako sekwencyjny, gdy przyłączają się do enzymu w określonej kolejności
enzymy wykazujące zdolność kooperacyjnego przyłączenia substratu - gdy współczynnik hilla &rt;1, to cechuje je dodatnia kooperatywność
równanie hilla opisuje kooperatywnośc dla m.in takich białek, jak kalmodulina czy hemoglobina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
60-letni mężczyzna alkoholik, źle się odżywia. Ma objawy neuropatii obwodowej i zaburzenia funkcji poznawczej. Cierpi na niedobór:
witaminy D
tiaminy
kobalaminy
biotyny
60-letni mężczyzna alkoholik, źle się odżywia. Ma objawy neuropatii obwodowej i zaburzenia funkcji poznawczej. Cierpi na niedobór:
witaminy D
tiaminy
kobalaminy
biotyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Witamina A uczestniczy w widzeniu, jakie zachodzą tam przemiany
odłączenie koenzymu
wszystkie
fosforylacja i defosforylacja
reorientacja geometryczna cis-trans
Witamina A uczestniczy w widzeniu, jakie zachodzą tam przemiany
odłączenie koenzymu
wszystkie
fosforylacja i defosforylacja
reorientacja geometryczna cis-trans
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podawanie warfaryny kobiecie w ciąży:
mitochondrialne zaburzenia w łańcuchu oddechowym
anomalie kostne u dziecka
wady cewie nerwowej
zaburzenia wzroku na etapie płodowym
Podawanie warfaryny kobiecie w ciąży:
mitochondrialne zaburzenia w łańcuchu oddechowym
anomalie kostne u dziecka
wady cewie nerwowej
zaburzenia wzroku na etapie płodowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
brak zmiany obdywu Km i Vmax
brak zmiany Vmax, obniżenie Km
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
spadek obydwu Km i Vmax
Skutkiem działania inhibitora niekompetencyjnego jest:
brak zmiany obdywu Km i Vmax
brak zmiany Vmax, obniżenie Km
brak zmiany Km, obniżenie Vmax
spadek obydwu Km i Vmax